Etusivu Kaupunginosayhdistys Toimintasuunnitelma

Tapaninvainion kaupunginosayhdistys ry /Staffanslättens stadsdelsförening rf

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018

Yleistä

Vuosi 2018 on yhdistyksen 13. toimintavuosi. Yhdistyksen toiminta noudattaa edelleen sen perustamisasiakirjassa esitettyjä toimintalinjoja. Pääpaino yhdistyksen toiminnassa on jatkaa ja toteuttaa suunnitelmia Tapaninvainion kehittämiseksi ja toimia asukkaiden edunvalvojana alueella sekä vahvistaa alueen yhteisöllisyyttä. Tavoitteena on tehostaa jäsenmaksujen tuloutumista sekä lisätä yhdistyksen aktiivisten jäsenten määrää.

Kokoukset

Sääntömääräinen vuosikokous pidetään maaliskuussa 2018. Toimikausi 2018 päättyy keväällä 2019 pidettävään vuosikokoukseen, jossa hallitus raportoi jäsenilleen toimintakertomuksella kuluneen vuoden asiat ja tapahtumat. Hallitus kokoontuu 5-7 kertaa toimikaudella sekä tarvittaessa ylimääräisin kokouksin.

Toiminta ja tapahtumat

Yhdistys pyrkii kannustamaan ja tukemaan kaikenlaisen asukaslähtöisen aktiviteetin lisääntymistä alueella mm. varaamalla Tervapääskyn leikkipuiston tiloja asukastoiminnan käyttöön, luomalla yhteisiä tapahtumapaikkoja Siivouspäivän, Ravintolapäivän ja Talkoopäivän kaltaisissa tapahtumissa sekä lainaamalla mainostelineitä ja banderolleja jäsenilleen.

Yhdistyksen päätapahtumana on joka toinen vuosi ollut Beach Party. Vuoden 2017 tapahtuman pop-up ravintoloitsijoilta tuli toive ravintolatapahtuman järjestämisestä kevät-kesällä 2018. Tämä pyritään toteuttamaan yhdessä pop-up ravintoloitsijoiden kanssa.

Vantaanjokivarren ainutlaatuisen miljöön vaaliminen on yksi yhdistyksen teemoista ja jokivarren ulkoilu- ja liikuntamahdollisuuksia pyritään kehittämään entisestään. Asukkaiden koirapuistohankkeelle pyritään antamaan tarvittaessa tukea.

Alueelle tärkeän Immolan sivukoulun vuokrasopimus on jälleen katkolla toukokuussa 2018 ja koulun jatkoon pyritään vaikuttamaan aktiivisesti neuvottelemalla opetusviraston kanssa. Tähän toimintaan tarvitaan  uusia aktiiveja mukaan.

Tapaninvainion historia-projektia jatketaan. Vuoden aikana pyritään keräämään yhteisöllisin keinoin tarinoita alueen historiasta. Tulosten saattamisessa julkaistavaan muotoon hyödynnetään kotikaupunkipolku-konseptia.

Asukastiedotteet ja tiedottamisen tehostaminen

Yhdistys jatkaa aktiivista tiedottamista kaupunginosakotisivuillaan (www.kaupunginosat.net/tapaninvainio), facebookissa yhdistyksen omalla sivulla, Tapaninvainion foorumissa sekä Lähitieto-lehdessä ja muiden perinteisten, paikallisten printtimedioiden kautta niin juttuideoiden kuin ilmoitustenkin muodossa. Yhdistys tiedottaa toiminnastaan ja jakaa yhteystietoja kaupungin eri virastoille ja niiden toimihenkilöille. Asukastiedotteita pyritään julkaisemaan vuoden aikana 2-4.

Uusien jäsenten hankinta

Yhdistys pyrkii hankkimaan uusia jäseniä mm. järjestämällä toiminta-alueellaan tapahtumia, julkaisemalla asukastiedotteita ja hyödyntämällä Internet-sivustojaan. Myös uusia jäsenten hankintatapoja ideoidaan. Jalkautuminen lähiseudun tapahtumiin on koettu onnistuneeksi keinoksi tavoittaa uusia jäseniä.

Yhteistyö ja yhteistyöosapuolet

Yhdistys osallistuu mahdollisuuksien mukaan Helsingin kaupunginosayhdistykset ry:n  Helkan erilaisiin asiantuntijaryhmiin. Helkan kaupunginsuunnitteluryhmässä yhdistystä edustaa Risto Suominen. Yhdistys jatkaa yhteistyötä muiden Koillisen suurpiirin asukasyhdistysten kanssa. Helsingin kaupunki uusii yleiskaavansa ja yhdistys pyrkii seuraamaan ja kommentoimaan aktiivisesti yleiskaavatyötä.

Yhteistyötä Tapaninvainiossa ja Koillis-Helsingin alueella toimivien yhdistysten, järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa jatketaan ja pyritään edelleen tehostamaan mm. järjestämällä yhteisiä tapahtumia.

Helsingissä 14.3.2018

Tapaninvainion kaupunginosayhdistys ry:n hallitus

Yhteistyössä