Helsingin tavoite edistää pyöräilyä saa kaupunkilaisilta vankan tuen, sillä yli 95 prosenttia helsinkiläisistä suhtautuu pyöräilyn edistämiseen myönteisesti. Asenne on myönteinen niidenkin asukkaiden keskuudessa, jotka eivät pyöräile.

Kaupunkilaisten asenne pyöräilyyn selviää Pyöräilybarometri 2014 -tutkimuksesta, jossa selvitettiin asenteiden lisäksi sitä, miten usein helsinkiläiset pyöräilevät, keitä pyöräilevät asukkaat ovat ja mitä mieltä he ovat Helsingin pyöräilyolosuhteista.

Rakennusperinto.fi-palvelun sisältöä tullaan vuonna 2015 kehittämään kattamaan kulttuuriympäristön kaikki osa-alueet: arkeologinen kulttuuriperintö, rakennusperintö ja kulttuurimaisema. Rakennusperinto.fi-palvelu tulee olemaan keskeinen valtioneuvoston keväällä 2014 hyväksymän kulttuuriympäristöstrategian viestintäväline. Palvelun kehittämistarpeisiin sisältyy myös sivuston toiminnallisuuksien kehittäminen, visuaalisen ilmeen uudistaminen ja palvelun nimen muuttaminen vastaamaan uutta sisältökokonaisuutta.

Sisällön kehittämisen lähtökohtana ovat käyttäjien tarpeet, vastaa kyselyyn 15.12.2014 mennessä ja kerro miten sinun mielestäsi Rakennusperinto.fi-palvelua pitäisi kehittää. Sähköpostiosoitteensa ilmoittaneiden kesken arvotaan viisi kirjapalkintoa.

Pääset kyselyyn oheisesta linkistä.

Katso lisätietoa asiasta oheisessa linkissä.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY palkitsee Helsingin seudun ilmastotekoja, palkintojen saajia voi ehdottaa 12.12.2014 saakka osoitteessa www.hsy.fi/hei.

Aleksanterinkadun jouluvalot syttyivät jälleen sunnuntaina 23.11. Samalla alkoi myös Valoisa joulu -kampanja, jolla haetaan kaupunkilaisten mielipiteitä jouluvalaistukseen Helsingissä. Jouluvalaistusta suunnitellaan osana Helsingin kaupungin rakennusviraston tekemää yleistä valaistuksen tarveselvitystä.

Valoisa joulu -kampanjan ydinajatuksena on se, että kaupunkilaiset saavat osallistua valaistuksen yleisilmeen suunnitteluun. Jouluvalaistusta koskeviin kysymyksiin voi vastata aikavälillä 23.11.–7.12.2014 valoisajoulu.fi -sivustolla sekä Helsingin kaupungin katunäytöillä ympäri ydinkeskustaa. Vastaamalla sivustolla esitettyihin kysymyksiin kaupunkilaiset voivat
osallistua jouluvalaistuksen suunnitteluun ja sytyttää oman virtuaalisen jouluvalonsa.

Ympäristöministeriö tukee erilaisten yhdistysten ja yhteisöjen hankkeita, jotka edistävät ympäristökasvatusta ja -valistusta, määrärahaa voi käyttää myös mm. kulttuuriympäristön vaalimista edistävien, valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittävien projektiluonteisten hankkeiden tukemiseen. Avustusten hakuaika päättyy 30.11.2014. Katso lisätietoa asiasta ja uutinen kokonaisuudessaan Suomen Kotiseutuliiton sivuilta oheisesta linkistä sekä ELY-keskuksen sivuilta oheisesta linkistä (josta löytyvät myös hakulomakkeet).

Helsingin kulttuuriteko 2014 valitaan kaupunkilaisilta kerättyjen ehdotusten pohjalta, vuosittain jaettava palkinto on suuruudeltaan 5000 euroa.

Helsingin kulttuuriteko muuttaa tai haastaa olemassa olevaa tilaa tai toimintatapaa jollain tavoin. Palkinnon voi saada teko, jonka vaikutus kohdistuu Helsinkiin tai helsinkiläisiin. Tärkeintä on, että teko osoittaa rohkeutta luoda jotain uutta ja erilaista. Palkittava teko voi olla muutakin kuin esitys tai tapahtuma, ja se voidaan myöntää yhteisölle tai yksittäiselle henkilölle.

Tule keskustakirjastolle kaveriksi ja liity mukaan kehittäjäyhteisöön, jossa pääset edistämään kirjaston suunnittelua omasta näkökulmastasi. Liittymällä kaveriksi, pääset osaksi porukkaa, joka yhdessä vie viestiä eteenpäin niistä ehdotuksista, joita kaupunkilaiset kirjastosuunnitelmiin toivovat.

Näillä näkymin Helsingin asukasmäärä jatkaa kasvuaan tulevina vuosina ja vuosikymmeninä, Helsingissä varaudutaan siihen, että kaupungissa asuu vuonna 2050 jopa 860 000 ihmistä. Helsinki hakeekin ajatuksellisia uudisraivaajia kehittämään vuoropuhelua kaupunkilaisten ja kaupunkisuunnittelijoiden välille sekä etsimään uusia tapoja osallistua kasvavan kaupungin suunnitteluun. Tule mukaan suunnittelemaan yhdessä tulevaisuuden Helsinkiä!

Lasipalatsin mediakeskus toivoo kaupunginosayhdistykset mukaan oman alueensa ja sen asukkaiden historian tallentamiseen. Tämän mahdollistaa yhteinen valokuvatietokanta "Albumit auki", joka löytyy osoitteesta: http://albumit2014.lasipalatsi.fi. Albumit auki -sivuston tarkoituksena on kerätä laaja valokuva-arkisto Helsingistä ja helsinkiläisistä. Kuvat voivat olla 1800-luvun lopun ja tämän päivän väliltä, kunhan ne ovat paperikuvia, dioja tai negatiiveja ja liittyvät jotenkin Helsinkiin. Kaupunkinäkymien ja maisemien lisäksi esim. kotiin, työhön ja vapaa-ajan viettoon liittyvät kuvat kertovat menneiden vuosikymmenien arjesta ja elämästä, ja ovat tervetulleita kuva-arkistoon.

Kulttuuriympäristöstrategia valmistui maaliskuussa, nyt toimenpiteet on tarkoitus viedä käytäntöön. Ympäristöministeriö keräsi syyskuun alussa palautetta työnsä tueksi Otakantaa.fi -palvelussa ja nyt kysely jatkuu. Uuden kyselyn teemoina ovat kestävä kehitys, maankäytön suunnittelu, lainsäädäntö sekä yhteistyö ja osallistuminen. Kyselyyn voi vastata osoitteessa:
https://www.otakantaa.fi/fi-FI/Selaa_hankkeita/Kulttuuriymparistostrategia_kaytantoon

Kysely on avoinna sunnuntaihin 12.10. asti, se on suunnattu etenkin kulttuuriympäristön parissa työskenteleville, mutta siihen voivat vastata kaikki aiheesta kiinnostuneet.