Helsingin kaupungin virastojen, liikelaitosten sekä lukuisten projektien edustus sosiaalisen median palveluissa on koottu yhteen paikkaan. Sosiaalisen median sivuilta löytyvät esimerkiksi työväenopiston virtuaaliopisto Second Lifessa, sosiaaliviraston nuorten neuvonta-chat sekä Helsingin kirjastojen ja nuorisotalojen sivut Facebookissa.

Kaikkiaan sivuille on listattu ja linkitetty yli 120:n toimijan läsnäolo yhteensä sadoissa eri osoitteissa. Palveluista Facebook ja RSS-syötteet ovat yleisimmin käytössä. Kasvava joukko on mukana myös Twitterissä. Blogit sekä valokuvien, videoiden ja kalvosarjojen jakopalvelut ovat niin ikään melko yleisessä käytössä.

Helsingin kaupunginarkisto on digitoinut kunnallishallinnon painettuja asiakirjakokoelmia, joiden avulla pääsee tutustumaan Helsingin kaupungin päätöksenteon historiaan. Sivustolta löytyy tällä hetkellä kolme erilaista asiakirjakokonaisuutta ja sitä täydennetään tulevaisuudessa.

Kaupunkilaisilta kysyttiin, millaisen tulevaisuuden kirjaston he haluaisivat. Ideoi kirjastosta lempipaikkasi Helsingissä –kansalaiskeskusteluun, joka oli avoinna verkossa 24.9. – 12.10., osallistui yli 1600 ihmistä. Lisäksi kesän aikana oman ideansa ripusti keskustakirjaston Unelmien puuhun yli 700 kaupunkilaista.

Ehdotusten vaihteluväli oli suuri. Digitaalisen kehityksen kärjessäkään kirjasto ei saisi hukata yleviä perinteitään. Pelkän olemisen sijaan kirjastossa pitää voida tehdä itse. Kirjastoon halutaan paitsi kuhinaa – ihmisiä, jotka houkuttelevat sinne lisää ihmisiä – myös miltei kirkkomaisiin mittasuhteisiin yltävää hiljaisuutta ja työskentelyn rauhaa.

Helsingin seutua koskevaa julkista tietoa vapaasti ja kaikkien saataville avaava Helsinki Region Infoshare -hanke on voittanut Helsingin kaupungin henkilöstölle ja työyhteisöille tarkoitetun Kaupunginjohtajan vuoden saavutus -kilpailun.

Helsinki Region Infoshare, www.hri.fi, on avoimen datan verkkopalvelu, josta kuka tahansa – yksityishenkilö, yritys tai yhdistys – voi hakea maksutta tietoa Helsingin seudusta ja käyttää sitä päätöksentekoon, hyödyntää sovelluksiin tai rakentaa tietojen pohjalta uusia palveluja. Tällä hetkellä verkkopalvelussa on noin tuhat erilaista tietoaineistoa, muun muassa seudun elinoloista, taloudesta, hyvinvoinnista, työllisyydestä ja liikkumisesta.

lahioprojekti kuvaMissä on Helsingin paras asukastila? Vastaamalla Lähiöprojektin kyselyyn voit voittaa elokuvalippuja.

Voittaja saa 4 lippua minkä lisäksi arvotaan neljälle ihmiselle 2 lippua kullekin. Kyselyssä toivotaan lisäksi mielipiteitä Lähiöprojektin teemasivujen jutuista.

Aikaa vastaamiseen on 8.1.2013 saakka.

Helsingin kaupunki valmistelee kaupungin keskushallinnon kolmen viraston yhdistämistä. Tarkoitus on, että kaupungin hallintokeskus, henkilöstökeskus ja talous- ja suunnittelukeskus yhdistettäisiin. Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen asetti keskiviikkona 7.11. asiaa valmistelemaan keskushallintotyöryhmän, jonka toimeksiannossa todetaan, että kaupungin organisaation rakennetta tulee tarkastella täysin uudesta näkökulmasta. Sen tulee nykyistä paremmin vastata muuttuvan toimintaympäristön haasteisiin ja kasvavan vuorovaikutuksen, hallinnon läpinäkyvyyden, sosiaalisen median, avoimen datan ja demokratian kehittämisen vaatimuksiin.

Kolmessa osallistuvan budjetoinnin työpajassa 25.10., 29.10. ja 30.10. käytiin ajatukset ja ideat mielessä vilistäen pureskelemaan kysymystä siitä, mihin kirjaston kannattaisi käyttää 100 000 € kehittämisrahaa ensi vuonna. Työpajoissa käytiin kiihkeitä keskusteluja yhteisymmärryksen löytämiseksi. Niissä laskettiin leikkiä ja naurettiin sekä tehtiin hommia ihan kunnolla – tuloksena neljä pilottia, jotka kirjasto käynnistää ensi vuonna.

Helsingin kaupunki sai yli kolmekymmentä demokratiapilottiehdotusta järjestämässään avoimen haun kokeilussa, jossa etsitään uusia toimintamalleja kaupunkilaisten osallistumisen ja alueellisen vaikuttamisen lisäämiseksi. Ehdotusten jättöaika oli 3.9.-30.9.2012. Ehdotusten edustajat kutsutaan  lokakuussa kaupungintalolle informaatio- ja keskustelutilaisuuteen. Päätökset vuoden 2013 alusta alkavista piloteista tehdään marraskuussa. Tutustu tehtyihin pilottiehdotuksiin tarkemmin oheisesta linkistä: Demokratiapilotti

Lähiöprojekti kerää mielipiteitä uusista kotisivuistaan. Lähiöprojektin kyselyssä voi tutustua lisäksi 7.11. kaupunkilehdessä ja verkossa ilmestyneisiin teemasivuihin. Vastaamalla kyselyyn voi voittaa elokuvalippuja. Aikaa vastaamiseen on 19.11. saakka. Kyselylinkki löytyy osoitteesta www.lahioprojekti.hel.fi.

Helsingin kulttuuri- ja kirjastolautakunta myöntää Helsingissä tehdylle kulttuuriteolle 5 000 euron palkinnon. Palkinnon saaja valitaan kaupunkilaisilta kerättyjen ehdotusten pohjalta.

Tämän vuoden Helsingin kulttuuritekoa voi ehdottaa 18.11.2012 saakka osoitteessa www.annakulttuurinvarittaa.fi. Ehdotuksen voi myös postittaa osoitteeseen "Kulttuuriteko", Helsingin kulttuurikeskus, PL 4710, 00099 Helsingin kaupunki. Ehdotusten jättäneiden kesken arvotaan Finnkinon elokuvalippuja.