Helsingin kaupunginkirjasto tarjoaa syksyllä erilaisia kursseja ja opastuksia mm. tietokoneiden ja sosiaalisen median käyttöön. Kirjastoista voi myös varata henkilökohtaisen opastusajan haluamalleen asialle. Opastus kestää tunnin ja tapahtuu kirjastossa.

Katso lisätietoa opastuksista ja ilmoittautumisohjeet Helsingin kaupunginkirjaston kotisivuilta oheisesta linkistä ja HelMet.fi -sivustolta oheisesta linkistä

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helka on laatinut selvityksen helsinkiläisistä asukastiloista. Selvityksessä tarkastellaan asukastiloja mm. hallinnan, rahoitusmallien sekä toiminnan laadun näkökulmista. Selvitys antaa lisäinformaatiota asukastilojen toiminnasta. Se nostaa myös esiin asukastilojen toiminnassa ilmeneviä käytännön haasteita. Selvitystyön aikana esiin nousseita kehittämisehdotuksia on koottu selvityksen loppuun suosituksiksi asukastilatoimintaan.

Helsingin keskustakirjaston arkkitehtuurikilpailun voittajaksi valittiin ehdotus nimimerkillä Käännös, kilpailun pääpalkinto on 50 000 euroa. Toista palkintoa ei jaettu, mutta jaetulle kolmannelle sijalle nousivat 544 kilpailutyön joukosta Playa Arkkitehtien ehdotus nimimerkillä Liblab ja Verstas Arkkitehtien työ nimimerkillä Kasi. Kolmannen palkinnon saaneet palkittiin molemmat 31 500 eurolla, lisäksi jaettiin myös viisi kunniamainintaa.

Helsingin demokratiapilottien verkkosivut on avattu ja ne löytyvät osoitteesta demokratia.hel.fi. Sivuilla esitellään kokeiluun valittuja 10 demokratiapilottia, kerrotaan pilottivuoden etenemisestä sekä jaetaan ajankohtaista tietoa osallistumisesta ja vaikuttamisesta.

Stadin juhlaorkesteri mallia 2013 on jälleen valmiina aloittamaan soittokautensa toukokuun alussa. Juhlaorkesteri on Helsingin kulttuurikeskuksen kokoama korkean tason ammattilaisorkesteri kaupungin kesätapahtumiin, kaupunginosajuhliin ja festivaaleihin.

Kulttuurikeskus tarjoaa Stadin juhlaorkesteria esiintymään toukokuun alusta lokakuun loppuun saakka. Kustannuksia orkesterista tulee soittimien ja äänentoiston kuljettamisesta arviolta satakunta euroa.

Helsingin Pyöräkeskus kerää palautetta Pyöräkeskuksen vuoden 2013 toiminnasta nettikyselyllä, joka on auki syyskuun loppuun asti. Palautetta tarvitaan, kun Pyöräkeskuksen toimintaa kehitetään eteenpäin seuraavalle vuodelle. Palautelomake löytyy oheisesta linkistä.

Pyöräkeskus viettää 16.-22.9. myös Liikkujan viikkoa monen tapahtuman merkeissä. Katso lisätietoa Liikkujan viikosta facebookista, tapahtumat löytyvät myös Pyöräkeskuksen kalenterista.

Uudet kaupunginosasivut avattiin Helsingin kaupungin verkkosivuilla. Sivut löytyvät suoralla osoitteella: www.hel.fi/kaupunginosat.

Käyttäjä löytää uudelta sivustolta muun muassa oman alueen uutiset, kaupungin lähipalvelut, seudun katutyöt, oman terveysaseman ja lähimmän kierrätyspisteen.

Sivuilla on myös hyödyllisiä linkkejä esimerkiksi Reittioppaaseen.

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenille

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkan kannanotto Helsingin asukastilojen tukipolitiikkaan

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helka on saanut useita yhteydenottoja liittyen Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunnalle esitettyyn asukastalotoiminnan ja asukastyön tukemisen leikkauksiin (kokous 19.3.2013, pöytäkirjan § 58). Esitys ehdottaa leikkauksia lähes kaikkiin haettuihin asukastilojen tukiin. Esitettyjen tukien leikkaussumma on yhteensä noin 100 000 euroa. Asukastalotoiminnan ja asukastyön tukemiseen on esityksen mukaan varattu 621 500 euroa.

Tuoreen kuntademokratiakyselyn mukaan kaupungin asiat kiinnostavat valtaosaa helsinkiläisistä: noin 85% kaikista kyselyyn vastanneista ja 77% otosvastaajista ilmoitti olevansa joko erittäin tai melko kiinnostunut kaupungin toiminnasta ja
päätöksenteosta. Vuoteen 2007 verrattuna kiinnostus kaupungin asioita kohtaan on noussut merkittävästi. Samaan aikaan helsinkiläiset kaipaavat myös lisää vaikutusmahdollisuuksia.

Yhteensä 3221 kaupunkilaista äänesti suosikkiaan uuden ajan kirjastoksi 23.3.-7.4. keskustakirjasto-näyttelyssä Meilahden taidemuseossa, ydinkeskustan kosketusnäytöillä sekä verkossa ja sosiaalisessa mediassa. Arkkitehtuurikilpailun toisen vaiheen kuudesta työstä äänestyksen voitti The Diagonal Agora 984 äänellä (31 %), toiseksi tuli Käännös 644 äänellä (20 %) ja kolmanneksi Kasi 462 äänellä (14 %). Äänestyksen tuloksista ja kommenteista tehdään kooste tuomariston käyttöön.