Uusi Jakomäen–Alppikylän kotikaupunkipolku esittelee kulkijalleen kulmakunnan vanhaa ja uutta rakentamista, luontoa ja kulttuuria, henkilöhahmoja sekä historiallisia paikkoja. Mukana on Helsingin ensimmäinen rantakin 11 000 vuoden takaa. Kohteita löytyy kaikkiaan 31, niitä täydentää 11 tietolaatikkoa ja kävelyreittien pituus on yhteensä 6 km. Reiteistä muodostuu monia erilaisia kierroksia oiko- ja lisäpolkuineen. Kotikaupunkipolku soveltuu mm. alueen asukkaille, omatoimiretkeilyyn ja opastettuihin kävelyihin.

Katso kotikaupunkipolun materiaalit Suurmetsä-Jakomäen kotisivuilta oheisesta linkistä

Helsingin kaupungin verkkosivuja ollaan uudistamassa. Uudistuksen tavoitteena on parantaa tietojen löydettävyyttä ja tehdä sivuista entistä asukas- ja palvelulähtöisemmät. Uudistuneet sivut on suunniteltu toimimaan myös älypuhelimissa ja tableteissa.

Uusista Hel.fi -sivuista on julkaistuna beta-versio. Beta-versiolla tarkoitetaan sitä, että sivusto ei ole vielä täysin valmis. Sivuston sisältöä ja toiminnallisuuksia kehitetään yhä edelleen. Kun uusi sivusto valmistuu, se tulee korvaamaan vanhan sivuston. Vuonna 2014 aloitetaan kaupungin virastojen ja liikelaitosten sivujen uudistaminen.

Beta-versioon voi tutustua osoitteessa http://www.hel.fi/www/helsinki/fi/

27.–28.2.2.014 Helsingissä Scandic Marina Congress Centerissä järjestettävä kansainvälinen World NGO Day -seminaari kutsuu kansalaisjärjestöt esittelemään hyvää ideaa, aloitetta tai projektia jonkin sosiaalisen ongelman ratkaisemiseksi. NGO Time -kilpailussa on kaksi teemaa: "Society Empowerment via Gender Equality" ja "Health and Social Welfare",  molemmista teemoista järjestetään paneelit, joissa kolme kansalaisjärjestöä esittelee ideaansa.

Vuoden 2014 Kotiseutu-vuosikirjan työstäminen on aloitettu Suomen Kotiseutuliitossa. Kotiseutu-vuosikirjan teemana vuonna 2014 on Kotiseututyön uudet ja vanhat muodot. Sen lisäksi toimituskunta saattaa päättää julkaista myös muita ajankohtaisia artikkeleita vuosikirjassa.

Ehdotus voi olla tuoretta tieteellistä kulttuuriperintötutkimusta popularisoiva artikkeli tai tapauslähtöinen artikkeli, joka nostaa kokemukset yleiselle tasolle. Ilmoitathan samalla arvion artikkelin pituudesta. Artikkeliehdotuksia voi lähettää tammikuun loppuun mennessä, varsinaisten tekstien kirjoittamiseen on aikaa huhtikuun loppuun saakka. Tarkemmat ohjeet tullaan ilmoittamaan varsinaisen kirjoituspyynnön yhteydessä. Artikkeleista ei makseta korvausta. Ehdotukset voi lähettää osoitteeseen riitta.vanhatalo[at]kotiseutuliitto.fi

Helsingin yleiskaavan valmistelun tueksi järjestettiin 4.11.–9.12.2013 karttakysely, jolla kartoitettiin kaupunkilaisten näkemyksiä tulevaisuuden Helsingistä. Kyselyyn saatiin kaikkiaan yli 33 000 karttamerkintää ja vastaajienkin määrä oli yli 4 000. Vastaajia kertyi melko tasaisesti eri puolilta Helsinkiä, selvästi aktiivisimpia vastaajia olivat kalliolaiset.

Aineiston analysointi on parhaillaan käynnissä, tuloksista kerrotaan tarkemmin alkuvuodesta. Aineisto tullaan julkaisemaan myös avoimena datana.

Katso artikkeli kokonaisuudessaan Helsingin yleiskaava -sivustolta oheisesta linkistä.

Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 3.12.2013 kokouksessaan hyväksyä yleiskaavan vision 2050 liitteineen Helsingin yleiskaavaluonnoksen laatimisen pohjaksi. Lue lautakunnan lisäykset visioon ja katso uutinen asiasta Helsingin yleiskaava -sivustolta oheisesta linkistä.

Vahtipalvelu Tarkkailija antaa tietoa mm. suunnitelluista rakennushankkeista sekä kaavoitus- ja liikennehankkeista. Palvelu löytyy osoitteesta www.etarkkailija.fi. Tarkkailija-palvelu on karttapohjainen tietopalvelu, jonka avulla on saatavilla tietoa ympäristön tapahtumista tai muutoksista sähköpostiin tai älypuhelimeen. Palvelu lähettää käyttäjälle herätteitä, joiden kautta hän voi hakea ajankohtaiset tiedot suunnitelmista, selvityksistä ja kehittämishankkeista. Tarkkailija kerää sisältöä eri toimijoiden verkkopalveluista. Katso tarkempaa tietoa palvelusta ja sen toiminnasta oheisesta linkistä.

Tarkkailija on osa ympäristöministeriön Asumisen ja Rakentamisen ePalvelut -hanketta, joka on osa valtiovarainministeriön vuonna 2009 käynnistämää sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelmaa (SADe). Palvelun toteutuksen koordinoinnista vastaa Suomen ympäristökeskuksen rakennetun ympäristön yksikkö ja sen toteuttaa Solita Oy alihankkijoineen.

Asumisen ja Rakentamisen ePalvelu -hanke: www.ym.fi/epalvelutasuminen

Lähteet: Ympäristöministeriö, Suomen ympäristökeskus ja Solita Oy
Katso artikkeli kokonaisuudessaan Taloyhtio.net:issä

Tämän päivän turvallisuuskysymykset koskevat perinteisten turvallisuusteemojen lisäksi monipuolisesti mm. ilmastoa, luonnonvaroja, taloutta, tietoverkkoja, teknologiaa, hyvinvointia sekä ihmisten arkea ja heidän vaikutusmahdollisuuksiaan.

Sitran Uusi turvallisuus -foorumi kokosi 30 hengen poikkiyhteiskunnallisen joukon yhteen.  Ryhmä pohti, mitä ovat tämän päivän "uuden turvallisuuden" haasteet ja mahdollisuudet. Syksyllä 2013 alkaneen foorumin aikana tehdään kokeiluja, joilla testataan, kuinka uusia turvallisuushaasteita voidaan konkreettisesti ratkoa sekä mahdollisuuksia edistää. Tulevia kokeiluja varten haetaan nyt turvallisuutta edistäviä ideoita ja hankkeita.


Sitrassa etsitään vastauksia erityisesti seuraaviin teemoihin ja kysymyksiin:

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto on avannut kyselyn, jonka avulla kartoitetaan kaupunkilaisten näkemyksiä tulevan yleiskaavan pohjaksi. Karttakyselyyn voi vastata 9. joulukuuta saakka osoitteessa: http://helsinki.asiatkartalle.fi

Helsingin kaupunginkirjaston uusi palvelu Kaupunkiverstas avautuu Lasipalatsin Kohtaamispaikalle entisten palvelujen rinnalle 25.10.2013. Kaupunkiverstas on matalan kynnyksen työtila, jossa kaikki voivat kokeilla mm. 3D-tulostinta ja -jyrsintä, vinyylileikkuria, grafiikkatyöpistettä, multimediakoneita jne. Kaupunkiverstas tarjoaa mahdollisuuden viettää päivän suunnittelijana tai värkätä jotakin inspiroivaa. Kaupunkiverstas on keskustakirjaston osallistuvan budjetoinnin pilottiprojekti ja kaupunkilaisten itsensä suunnittelemaa toimintaa. Kirjaston makerspace-tilaa on kehitelty yhdessä kaupunkilaisten kanssa myös edelläkäyttäjä-työpajassa.