Ympäristöministeriö valmistelee parhaillaan uutta maankäyttö- ja rakennuslakia (MRL). Ministeriöllä on käynnissä sähköinen kysely asiakaskokemuksista kaava- ja maankäytön suunnitteluun liittyvissä muutoshankkeissa aina 15.8.2019 saakka. Vastaa kyselyyn, kerro omat kokemuksesi ja vaikuta lain valmisteluun!

Muutoshankkeella tarkoitetaan esimerkiksi kaavoitusta, talon rakentamista, lunastusmenettelyä, tonttijakoa, katusuunnittelua tai muuta vastaavaa ympäristön maankäytön muuttamisen hanketta tai päätöstä, jonka kunnan tai valtion viranomainen hyväksyy.

Kyselyllä kerätään aineistoa maankäyttö- ja rakennuslain uudistamisen tueksi kansalaisten näkökulmasta.

SUORA LINKKI KYSELYYN:
https://mrluudistus.fi/uutiset/kysely-asiakaskokemuksista-kaava-ja-maankayton-suunnitteluun-liittyvissa-muutoshankkeissa/?fbclid=IwAR0UVgTSSmkMOl5oSZLxybYSgL-FUvNkj79ykO2QPkQ8OL9NOtJAmUFq2dQ

Oikeusministeriön työryhmä selvittää parhaillaan, miten yhdistysten ja muiden kansalaistoimijoiden toimintamahdollisuuksia voitaisiin parantaa ja lisätä. Tavoitteena on kehittää kevyemmin säänneltyjä toimintamuotoja. Kyselyllä kerätään tietoja ja näkemyksiä nykylainsäädännön ja käytäntöjen kehittämistarpeista. Voit antaa arvokkaita tietoja ja ehdotuksia yhdistyslain ja muun vastaavan lainsäädännön kehittämiseksi.

MINISTERIÖN VERKKOKYSELY AIHEESTA ON AUKI VIELÄ SU 15.6. saakka. Klikkaa kyselyyn tästä linkistä. Verkkokyselyn
- sivulla 1 kysytään taustatietoja (kysymykset nro 1-6)
- sivulla 2 on kysymyksiä rekisteröityjä yhdistyksiä ja järjestöjä varten (kysymykset nro 7-45)
- sivulla 3 on kysymyksiä kevyemmin säänneltyjen toimijaryhmien tarpeista (kysymykset nro 46-62).
Halutessaan voi antaa myös palautetta kyselystä (kysymys 63) ja ilmoittaa sähköpostiosoitteensa (kysymys 64). Sähköpostiosoitteen antaneet vastaajat pidetään ajan tasalla kyselyn etenemisestä ja hankkeen seuraavista vaiheista.

Kyselyyn voi vastata kerralla myös useammassa eri roolissa (eli vastaamalla sekä sivut 2 että 3) - pakollista se ei kuitenkaan ole. Kysely on melko pitkä, mutta Huom. kaikkiin kysymyksiin ei tarvitse vastata! Pääasia että vastaa itselle tärkeimpiin kysymyksiin. Valmistelutyöryhmä toivoo mahdollisimman laajasti mielipiteitä monella tapaa ajankohtaisesta aiheesta.

Vastaamiseen menee n. 10-30 minuuttia. Kysymysten alla olevissa selityksissä on vastaamisen helpottamiseksi annettu ohjeita ja taustatietoja. Sivujen alareunasta löytyvällä "Tallenna ja jatka myöhemmin"-painikkella voit tallentaa ja keskeyttää kyselyyn vastaamisen; palvelu antaa linkin, jonka kautta pääset jatkamaan vastaamista myöhemmin.

Kysely on saatavilla myös ruotsiksi (på svenska) ja englanniksi (in English).

TAUSTAA:

Oikeusministeriö tekee parhaillaan yhteisöllisen kansalaistoiminnan lainsäädännön uudistustyötä uudella joukkoistavalla tavalla. Muun muassa yhdistyslakia tullaan uudistamaan lähiaikoina. Jotta saadaan mahdollisimman laajapohjainen näkemys uuden lain pohjaksi, tarvitaan kaikkien kansalaisyhteiskunnan järjestöjen, aktiivien ja muiden toimijoiden tietoja ja palautetta. Kevään 2019 aikana palautetta kerätään verkossa avoimilla yleisökyselyillä ja -keskusteluilla sekä erilaisissa keskustelutilaisuuksissa ja työpajoissa. Parhaillaan on menossa kaikille avoin verkkokysely, joka on auki 3.5.-15.6.2019. Syyskaudella edetään lainvalmistelussa joukkoistettuun keskusteluun. Pysy kuulolla!

Oikeusministeriön työryhmän "Yhteisöllinen kansalaistoiminta 2020-luvulla" -hanke

Yhdistysmuotoisella ja muulla kansalaistoiminnalla on suuri merkitys suomalaisen yhteiskunnan toiminnan ja kehityksen kannalta. Kansalaistoiminta ja siihen osallistuminen muuttaa muotoaan.

Yhteisöllinen kansalaistoiminta 2020-luvulla hankkeen tavoitteena on selvittää ja tehdä ehdotukset
- Kansalaistoimintaa helpottaviksi muutoksiksi yhdistyslakiin, ja
- Muun kansalaistoiminnan yhteisömuotoisen harjoittamisen helpottamiseksi

Hanke toteutetaan 18.3.2019 - 31.10.2020.

Mitä tehdään?

Yhdistysten toimintamahdollisuuksien edistämiseksi
- selvitetään yhdistysten nykyisiä käytäntöjä ja tarpeita
- kehitetään ratkaisuehdotuksia toiminnan helpottamiseksi
- arvioidaan ratkaisuvaihtoehtojen vaikutusta kaikkien toimijoiden kannalta
- laaditaan ehdotus hallituksen esitykseksi yhdistyslain muuttamisesta

Vapaamuotoisemman kansalaistoiminnan edistämiseksi
- selvitetään vapaamuotoisempiin ryhmiin liittyviä nykyisiä käytäntöjä ja tarpeita
- kehitetään ratkaisuehdotuksia toiminnan helpottamiseksi
- arvioidaan ratkaisuvaihtoehtojen vaikutuksia kaikkien toimijoiden kannalta
- laaditaan tarvittaessa ehdotuksen hallituksen esitykseksi muuksi kansalaistoimintaa koskeviksi yhteisöoikeudellisiksi säännöksiksi

Hankekumppanit

Oikeusministeriön työryhmässä on edustettuina järjestöjen sekä vapaamuotoisemman kansalaistoiminnan edustajia sekä muuta yhdistys- ja yhteisölainsäädännön tuntemusta. Lisäksi työryhmän pysyvät asiantuntijat tuovat työhön näkemystä yhdistyksen taloudellisesta raportoinnista, kaupunkien tarpeista, järjestöjen toiminnasta ja kansalaistoiminnan tutkimuksesta.

Hankkeen seurantaryhmässä työtä seuraavat ja arvioivat keskeiset ministeriöt, neuvottelukunnat ja viranomaiset, järjestöt, puolueet sekä joukko muita kansalaistoiminnan osallistujia ja sidosryhmiä.

Lisätietoa kyselystä, hankkeesta ja työryhmästä: https://oikeusministerio.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tule-mukaan-helpottamaan-yhdistyslakia-ja-yhteisollista-kansalaistoimintaa-

Helsinki-päivän 2019 ohjelmahaku on jälleen käynnissä! Ohjelmaan voi ilmoittautua mukaan ja tuotantorahaa voi hakea sähköisellä lomakkeella linkistä http://www.helsinkipaiva.fi/tapahtumani. Ilmoitetut tapahtumatiedot julkaistaan toukokuun alussa Helsinki-päivän yhteismarkkinoinnissa, verkkosivulla www.helsinkipaiva.fi. Tiedot verkkosivua ja muuta markkinointimateriaalia varten tulee toimittaa em. sähköisellä lomakkeella su 31.3. mennessä!

Keräysautot kiertävät Helsingissä jälleen ajalla 1.4.–5.6.2019. Sortti-asemat ottavat vastaan isompia jätteitä/kuormia kotitalouksilta ympäri vuoden. Tulosta julistepohja naapurustoon merkitäksesi keräysautojen pysähdyspaikat ja ajat tästä linkistä.

Keräysautoihin voi tuoda kolmea eri jätelajia:
- kodin vaarallista jätettä (ei painekyllästettyä puuta, räjähteitä tai asbestia)
- sähkölaitteita ja
- metalliromua. Jätteet otetaan vastaan maksutta.

Mitä keräysautoon voi tuoda?

VOIT TUODA: vaarall​ista jätettä (ongelmajätettä), mm. energiansäästölamput, maalit, liuottimet, siivouskemikaalit ja akut.

ÄLÄ TUO: painekyllästettyä puuta (alle kuution erät voi viedä Sortti-asemalle tai Kestopuu Oy:n vastaanottopaikkaan. Suuremmat erät tulee viedä Ämmässuon jätteenkäsittelykeskukseen tai suoraan Demolite Oy:n terminaaliin).

Ilotulitteet, hätäraketit, räjähteet, ammukset ja aseet tulee toimittaa poliisin osoittamaan paikkaan, paitsi hätäraketit niitä myyviin liikkeisiin.

Lääkkeet tulee toimittaa apteekkiin.

VOIT TUODA: Sähkö- ja elektroniikk​aromua, mm. jääkaapit, pakastimet, televisiot, kahvinkeittimet, pesukoneet, tietokoneet ja sähkövatkaimet.

Vie suuret määrät isoja (> 50 cm) sähkölaitteita yrityksille tarkoitettuun vastaanottopisteeseen. Yhteystiedot löytyvät täältä. Ole vastaanottopaikkaan yhteydessä ennen asiointiasi.

TOIMI NÄIN kiertävällä keräysautolla:

Luovuta tavarasi keräysautolla vain HSY:n henkilökunnalle. Toimitamme ne asianmukaiseen käsittelyyn. Keräysautoihin vietävät tavarat kannattaa lajitella kotona etukäteen erillisiin kasseihin tai laatikoihin, joista ne on helppo purkaa kyseistä jätelajia keräävään autoon!
Laita
- yhteen kassiin/laatikkoon vaaralliset jätteet, tarvittaessa erikseen pakattuina. Jos alkuperäistä pakkausta ei ole, kirjoita päälle mitä ainetta sisällä on.
- toiseen kassiin sähkölaitteet ilman pahvilaatikoita. Tuo kahvinkeittimet ilman lasista pannua ja imurit ilman pölypussia.
- kolmanteen kassiin metalliset tavarat.

Keräysautojen pysähdyspaikat ja ajankohdat Helsingissä löytyvät linkistä
https://www.hsy.fi/fi/asukkaalle/lajittelujakierratys/keraysautot/Sivut/default.aspx
painamalla kohtaa +Helsingin aikataulu.

rantavalaistus rambollVälkehtiviä tähtiä vai valaistuja polkuja? Helsinki kysyy kaupunkilaisten mielipiteitä ja kokemuksia rantojen ja saarten valaistuksesta! Nyt etsitään valaistustapoja eri tyyppisille rannoille pyrkien sovittamaan yhteen kaupunkilaisten, eläinten ja kasvien tarpeet. Lisäksi haetaan ideoita, joilla parantaa rantojen käyttöä, viihtyisyyttä ja saavutettavuutta valaistuksen avulla. Anna 10.3.2019 mennessä näkemyksesi siitä, mitä kohteita tulisi valaista ja miten - tai mitä ei tulisi valaista. Linkki kyselyyn http://mpt.link/rantavalaistus

Helkaan valittiin uusi puheenjohtaja syyskokouksessa 27.11.2018! Neljä vuotta puheenjohtajana toiminut Veijo Lehto jätti luottamustehtävän ja uudeksi puheenjohtajaksi 2019 kalenterivuoden alusta alkaen valittiin yksimielisesti Vuosaari-Seuran puheenjohtajana toiminut Hanna-Kaisa Siimes. Siimeksen sydäntä lähellä ovat kaupunginosayhdistystoiminta ja asukasvaikuttaminen sekä kaupunginosien erityispiirteiden ja elinvoimaisuuden vaaliminen.

Helkan hallituksen puheenjohtajana hän haluaa edistää Helkan mahdollisuuksia tukea kaupunginosayhdistysten toimintaa ja tuoda yhteen uudenlaista kaupunkiaktivismia ja uusia osallistumisen tapoja. Helka toivottaa Onnea ja menestystä uudelle puheenjohtajalle tehtävässään!

hk siimes helkan uusi pj

Uudessa kokeilussa valitaan ensi kesäksi Helsingistä 20 tapahtumapaikkaa, joissa pienen (alle 200 hengen) ulkoilmatapahtuman voi järjestää pelkällä ilmoitusmenettelyllä! Tarkoituksena on helpottaa tapahtumien järjestämistä ja vähentää byrokratiaa. Näille uusille 20 tapahtumapaikalle ei tarvitse hakea perinteisiä lupia, vaan pelkkä paikan varaus riittää. Kokeilu käynnistyy keväällä 2019. Osallistu sähköiseen karttakyselyyn ja kerro, missä voisi järjestää tapahtuman! Karttakysely on auki 30.11. saakka. Karttakysely löytyy verkosta osoitteesta: https://app.maptionnaire.com/fi/5003

Helsingin osallistuva budjetointi käynnistyy marraskuussa kaupunkilaisten ideoiden syöttämisellä sähköiseen alustaan (jonka luonnosversio löytyy jo täältä). Löydä oheisen linkkisivun kautta kaikki eri kaupunginosissa järjestettävä osbu-yhteisideoinnin tapahtumat sekä stadiluotsitapaamiset (joissa mm. neuvontaa alustan käytöstä)

Osallistuvan budjetoinnin tilaisuuksia järjestetään Helsingin eri alueilla ainakin seuraavasti - merkkaa oman kaupunginosasi tai alueesi tilaisuus jo kalenteriin:

(HUOM! Tilaisuuksia voi tulla vielä lisää - tarkista ajankohtainen tilanne aina alinna näkyvästä kaupungin linkistä!)

Helsingin kaupunki järjesti kesä-elokuussa 2018 valokuva- ja videokilpailun Uutta Helsinkiä -sivuston hengessä. Kilpailuun toivottiin kuvia ja videoita aidoista tilanteista, asumisesta ja elämisestä Helsingin eri kaupunginosissa. Voittajat (ja voittaneet kuvat) julkaistiin Uutta Helsinkiä -sivuilla syksyllä 2018, lue tarkemmin oheisen linkin kautta
https://www.uuttahelsinkia.fi/fi/uutiset/2018-09-28/uutta-helsinkia-valokuva-ja-videokisan-voittajat-valittu

Helka ry oli mukana kilpailun juryssä ja sai tilaisuuden valita omat suosikkinsa sekä valokuva- että videosarjassa. Helkan jury perusteli omia valintojaan seuraavasti:

Helsingin seudun ympäristöpalvelut, HSY, toivoo asukkailta mielipiteitä jätehuoltomääräysten ehdotetuista uudistuksista. Vastausaikaa on pe 26.10. saakka. Tavoitteena on muun muassa parantaa jätteiden lajittelumahdollisuuksia kiinteistöillä.

HSY kerää asukasyhdistysten ja -foorumien kautta asukkaiden mielipiteitä lyhyellä sähköisellä kyselyllä. Se ottaa kyselyn yhteenvedon huomioon virallisten lausuntojen ohella.
Klikkaa kyselyyn tästä.

Myös virallisen, henkilökohtaisen lausunnon voi lähettää osoitteella kirjaamo@hsy.fi 

Katso lisätietoa ja jätehuoltomääräysten ehdotus nettisivulta hsy.fi/jätehuoltomääräykset .  

HSY kiittää kaikkia mielipiteensä jättäneitä!