kansalaisen tyokalupakki

Kansalaisen työkalupakki tuo käyttöösi menetelmiä ja välineitä, joiden avulla on tavallista helpompi jäsentää ideat. Työkalujen avulla voit etsiä tietoja, muodostaa yhteisen käsityksen ja järjestää yhteistä toimintaa. Ja jos tarvitaan, jäsennelty tieto päätyy myös paremmin viranomaisten käsittelyyn.