munkka 

21.04.2015 14:24

 

Asukas- ja yrityspysäköintijärjestelmä laajenee Lauttasaaren ja Munkkiniemen alueelle.

Liikennemerkkien asentaminen kestää usean kuukauden. Merkit ovat aluksi huputettuina. Tällöin pysäköinti jatkuu vielä ennallaan. Tavoite on, että huput poistetaan ja pysäköinti muuttuu koko kaupunginosa kerrallaan 1. lokakuuta.

Tunnuksia ei voi vielä lunastaa. Tunnusten lunastaminen on mahdollista 25.8. alkaen. 

Asukaspysäköintitunnuksen hinta on 9 euroa/kk (1.10.-31.12.) ja 10 euroa/kk vuonna 2016, mikä on puolet vanhojen asukaspysäköintialueiden hinnasta. Yrityspysäköintitunnus maksaa 30,83 e/kk.

Asiasta on päättänyt kaupunkisuunnittelulautakunta 14. huhtikuuta.

Ilman tunnusta pysäköiminen jatkossa

Asukas- ja yrityspysäköintipaikat merkitään liikennemerkeillä (kuvat alla). Ilman tunnusta katujen varsilla voi pysäköidä pysäköintikiekkoa käyttäen enintään neljä tuntia arkisin kello 8–20. Ilta- ja yöaikaan sekä viikonloppuisin pysäköintiä ei ole rajoitettu. Lisäksi liikkeiden edustoilla olevat paikat säilyvät valtaosin ennallaan, eli niillä on mahdollista pysäköidä lyhytaikaisesti ilman tunnusta.

Näin lunastat tunnuksen

1. Tule käymään rakennusviraston asiakaspalvelussa (Pohjoinen Makasiinikatu 9) syksyn aikana, aikaisintaan 25.8.2015. Tunnuksen saadakseen on siis valitettavasti tultava paikalle.
2. Ota mukaan ajokortti ja rekisteriote.
3. Valmistaudu maksamaan tunnus heti.

Systemet fört boende- och företagsparkeringen som är i användning i Helsingfors innerstad utvidgas i oktober till Drumsö och Munksnäs. Förändringen innebär att man för parkering på Drumsö och i Munksnäs på de flesta platser längs gatorna från och med oktober behöver ett tillstånd för boende- eller företagsparkering.  Invånare och företag på Drumsö och i Munksnäs kan få parkeringstillstånd. Ett tillstånd för boendeparkering kostar 9 e/mån (1.10.–31.12.2015) och år 2016 10e/mån. Ett tillstånd för företagsparkering kostar 30,83 e/mån. Tillstånd kan fås för högst ett år i sänder.

Parkering utan parkeringstecken i framtiden

Platser för boende- och företagsparkering markeras med en trafikskylt. Utan parkeringstecken kan man parkera på platser längs gatorna med parkeringsskiva fyra timmar vardagar klockan 8-20. Under kvällar och nätter samt under veckoslut är parkeringen inte begränsad. Dessutom bevaras de flesta parkeringsplatser framför affärerna oförändrade, dvs. det är möjligt att parkera för en kort stund utan tecken.

Så här löser du in ett parkeringstecken

1. 1}Besök byggnadskontorets kundtjänst (Norra Magasinsgatan 9) under hösten, tidigast 25.8.2015. Tyvärr måste man för att få ett parkeringstecken personligen besöka kundtjänsten.
2. Ta med körkort och registerutdrag.
3. Var beredd att betala genast.                   

Lisätiedot:

www.hel.fi/pysakointi

 1387811283390       

Munkkivuori, Lapinmäentie 1 (ns. Pohjola-talo)

            Asemakaava 2013-015392        

            Pohjola-talon rakennuskokonaisuudelle suunnitellaan osittain uutta käyttötarkoitusta. Samalla selvitetään mahdollisuutta purkaa osia rakennuksesta ja korvata purettuja osia asumiseen paremmin soveltuvalla uudisrakentamisella. Rakennuksessa on mm. auditorio, liikuntasali, uima-alas ja muita harrastetiloja, joille myös etsitään uutta käyttöä. Osa toimistotilasta tulee todennäköisesti säilymään nykyisessä käytössä. Muutoksen pohjaksi järjestetään arkkitehtuurikutsukilpailu, joka ratkeaa keväällä 2014.         

Hankkeesta vastaa: Projektipäällikkö Anu Kuutti, puhelin 310 37154

Suunnitelman käsittelyvaihe: Nähtävänä nyt: Tulevat tilaisuudet
  • Suunnittelijat tavattavissa 12.5.2015 klo 15-18, Munkkivuoren ostoskeskuksen ala-aula
Suunnitelmat ja asiakirjat:
Hankekuva

Käyttöehdot        

Viimeisin päivitys: 23.4.2015

Huopalahdentien varrella olevalle toimistotontille, osoitteessa Rakuunantie 19, suunnitellaan uusien pääosin seitsemänkerroksisten asuinkerrostalojen rakentamista. Kerrosalaa tuleee noin 12 500 m2. Pysäköintipaikat on tarkoitus sijoittaa maan alle. Osoitteeseen Luuvaniementie 2-6 suunnitellaan kahta kahdeksankerroksisista kerrostaloa tonttien etelälaitaan täydentämään olemassa olevaa rakennuskantaa. Tontteja on tarkoitus laajentaa jonkin verran puistoon etelän suuntaan. Uutta kerrosalaa tulee noin 5 500 m2. Autopaikat suunnitellaan tontille maanpäällisinä. Piha-alueet suunnitellaan nykyistä viihtyisimmiksi.

0740 17 havainnekuva

5bb9d4efe977a04eSeikkailupuisto Zippy avautuu toukokuussa 2015 Talin liikuntapuistoon Helsinkiin. Elämyksellisessä seikkailussa edetään puusta toiseen vaijeriliukujen, trapetsien, kiipeilyseinien, tikkaiden, renkaiden, keinujen ja muiden tehtävien avulla. Köysiseikkailu tarjoaa huikeita itsensä ylittämisen kokemuksia, luonto- ja liikuntaelämyksiä.

Tilaisuuden alussa pidettiin asukasilta. Sen aiheena oli asukaspysäköinti Munkkiniemessä. Kaupunkisuunnitteluviraston asiantuntijat esittelivät tulevaa asukaspysäköintiä ja vastasivat osallistujien kysmyksiin. Pysäköinti tulee käyttöön kesällä tai syksyllä 2015. Sitä ennen kaupunkisuunnitteluviraston toimesta asennetaan ko. kaduille liikennemerkit ja tiedotetaan uudistuksesta.

Tämän jälkeen pidettiin Munkinseutu ry:n vuosikokous. Yhdistyksen seuraavalle toimintakaudelle valittiin varsinaiseksi toiminnantarkastajaksi Helena Leinonen ja varalle Anja Voss, puheeenjohtajaksi Tarja Sarjakoski ja hallituksen jäseniksi Saara Akujärvi, Anneli Heusala, Merja Lamberg, Fred Packalén, Jussi Salenius, Juha Seppälä, Taru Turunen ja Erkki Wuori. 

 

Helsingin kantakaupungissa käytössä oleva asukas- ja yrityspysäköinti laajenee ensi vuonna Lauttasaareen ja Munkkiniemeen. Tavoitteena on saada pysäköinnin muutokset voimaan kesäkuun alussa.

Muutos tarkoittaa, että pysäköintiin Lauttasaaren ja Munkkiniemen kadunvarsipaikoilla tarvitaan kesäkuusta lähtien asukas- tai yrityspysäköintitunnus. Tunnuksen voivat saada kaupunginosien asukkaat sekä siellä toimivat yritykset. Munkkiniemessä muutos koskee Turunväylän eteläpuolista, Vanhan Munkkiniemen aluetta.

Ilman tunnusta katujen varsilla voi pysäköidä pysäköintikiekkoa käyttäen enintään kaksi tuntia arkisin kello 8–20. Ilta- ja yöaikaan sekä viikonloppuisin pysäköintiä ei ole rajoitettu. Kaupunginosissa säilyy myös muutamia pysäköintialueita, joissa voi pysäköidä neljästä tunnista vuorokauteen ilman tunnusta. Lisäksi liikkeiden edustoilla olevat paikat säilyvät valtaosin ennallaan, eli niillä on mahdollista pysäköidä lyhytaikaisesti ilman tunnusta. Pysäköintijärjestelyt tulevat voimaan kesällä sitä mukaa, kun uudet liikennemerkit tulevat katujen varsille.

Muutoksen tavoitteena on vähentää muualta tulevien työmatkapysäköintiä Lauttasaaressa ja Munkkiniemessä ja näin helpottaa alueen asukkaiden pysäköintiä. Asukkailta on tullutkin toiveita asukaspysäköinnin laajentamisesta. Pyrkimyksenä on lisäksi siirtää autojen pitkäaikaista säilytystä pois katujen varsilta ja helpottaa katujen talvikunnossapitoa. Lähtökohtana on myös, että kantakaupunkimaisilla alueilla, joilla erilaiset tarpeet kilpailevat rajallisen katutilan käytöstä, ei tarjota maksutonta ja rajoittamatonta pysäköintiä.

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti asukas- ja yrityspysäköinnin laajentamisesta kesäkuussa. Katukohtaiset suunnitelmat pysäköintipaikoista ja -rajoituksista tulevat lautakunnan päätettäväksi alkuvuodesta. Suunnitelmaluonnoksiin voi tutustua 1.–20. joulukuuta muun muassa Lauttasaaren ja Munkkiniemen kirjastoissa sekä osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat. Luonnoksista voi antaa palautetta kirjastoissa sekä sähköpostitse osoitteeseen ksv.liikenne@hel.fi 20. joulukuuta asti.

Asukas- ja yrityspysäköintijärjestelmän laajentaminen sisältyy helmikuussa hyväksyttyyn Helsingin pysäköintipolitiikkaan. Järjestelmää on tarkoitus laajentaa vuonna 2017 edelleen Kumpulaan, Toukolaan, Käpylään, Niemenmäkeen ja Munkkivuoreen.

Asukaspysäköintitunnus maksaa Lauttasaaressa ja Munkkiniemessä ensi vuonna 9 euroa kuukaudessa eli 108 euroa vuodessa. Yrityspysäköintitunnuksen hinta on 370 euroa vuodessa. Vähäpäästöisiin ajoneuvoihin tunnuksen saa puoleen hintaan. Tunnuksia voi lunastaa rakennusviraston asiakaspalvelusta toukokuusta lähtien. Tarkempia tietoja asukas- ja yrityspysäköinnistä saa kaupungin verkkosivuilta osoitteesta www.hel.fi/pysakointi.

Helsingin karttapalvelu 20150215 203056

 

IMG 2418 2

 

Talin Kartanolla vietettiin laskiaisriehaa keväisen aurinkoisena laskiaissunnuntaina 15.2.2015

Ohjelmassa oli mm. mäenlaskua tienoon parhaassa pulkkamäessä, lämmintä mehua, maistuvia makkaroita, pullaa ja kahvia sekä poniratsastusta.

Tapahtuman järjestivät Pitäjänmäki-seura ry, Helsingin Golfklubi ry ja MLL Munkkiniemi. Yhteistyössä Konala-seura ry, Pajamäki-seura ry, Leppävaara-seura ry ja Munkinseutu ry.

 

IMG 2419 2

Kuvat JS © 

 

Munkinseutu ry järjesti asukasillan 26.11.2014 Munkkiniemen Palvelukeskuksessa. Aiheet olivat:

Munkkiniemen Palvelukeskus tiedotti tarjoamistaan palveluista ja ajankohtaisista tapahtumista.

Munkinseudun pankkien edustajat esittelivät uusia pankkipalveluja sekä vastasivat asukkaiden kysymyksiin esim. joidenkin palvelujen supistamisesta.

Munkkiniemen puistotien kunnostamissuunnitelman tilanteesta kertoi Helsingin kaupungin puisto-osaston edustaja.

 

Maanantaina 9.6 vietettiin pieni juhlallinen tilaisuus , Munkinseutu ry luovutti taloyhtiölle kottikärryt ja talikon. Näitä tarvitaan runsaan kasvillisuuden takia, kaikki puutarhajätteet kompostoidaan pihan kolmeen kompostiaitaukseen. Paikalla olivat Nuottapolun koko hallitus, Marja Weckström, Marika Forsberg-Heinonen, Kisu Aho, Nina Kairasalo sekä samana päivänä taloyhtiön isännöitsijänä aloittanut Kim Ahl. Isännöitsijälle varmasti mukava tapahtuma aloittaa Asukasyhdistys Munkinseutu ry on vuosien kuluessa kiinnittänyt huomiota alueen taloyhtiöiden piha-alueisiin. Yhdistys on valitsemistaan palkituista pihoista painottanut ensisijaisesti toimivaa pihaa, kasvillisuutta, siisteyttä, lasten leikkipaikkoja, keinuja ja tilaa erilaisille ulkoleikeille. Tänä keväänä yhdistys valitsi palkittavaksi viehättävän pihan Munkkiniemestä Nuottapolku 10:stä. Nuottapolku 10 on vuonna 1937 valmistunut asuintalo, piirtänyt Helge Lundström. Perusteluna valinnalleen yhdistys totesi, että tämä piha-alue palvelee kaikenikäisiä asukkaitaan ja toimii hyvin virkistysalueena niille, joilla ei ole omaa kesäkotia muualla. Munkinseutu ry:n puheenjohtaja Tarja Sarjakoski kiteyttikin valinnan yhdellä sanalla ”yhteisöllisyys”, tämä toteutuu tässä pihassa loistavasti. Talon varsinaiset puuhanaiset ovat hallituksen jäsenet Marja Weckström pj ja Marika Forsberg-Heinonen. Yhdessä tehdään myös talkoita muiden talon asukkaiden kanssa, rakennetaan linnunpönttöjä, keväisin kunnostetaan yrttimaa, josta kaikki asukkaat voivat hakea keitoksiinsa lisäväriä ja makua. Pari grilliä on pihalla ja ne ovatkin ahkerassa käytössä. Juhannusjuhlat ovat jokavuotinen perinne, osallistumisprosentti on suuri. Piha kukkaistutuksineen on todella viehättävä, ei liian hienoksi laitettu vaan siten, että se on kodikas mutta jota lapsien ei tarvitse liiaksi varoa. Talon kellarikerroksessa on tila missä kaikki puutarhanhoitovälineet ovat siististi hyllyissä ja täällä kasvatetaan taimet kevättä varten. Vanha pannuhuone on kunnostettu talossa vietettäviä kokouksia ja myös pieniä juhlatilaisuuksia varten. Rappukaytävät ovat siistit, kerrosten välissä on kukkia ja istuimia, talossa kun ei ole hissiä. Marja ja Marika toteavat, että on ilo tehdä pihasta viihtyisä ja huomata kuinka tyytyväisiä asukkaat ovat ja viihtyvät pikku paratiisissa. Maanantaina 9.6 vietettiin pieni juhlallinen tilaisuus , Munkinseutu ry luovutti taloyhtiölle kottikärryt ja talikon. Näitä tarvitaan runsaan kasvillisuuden takia, kaikki puutarhajätteet kompostoidaan pihan kolmeen kompostiaitaukseen. Paikalla olivat Nuottapolun koko hallitus, Marja Weckström, Marika Forsberg-Heinonen, Kisu Aho, Nina Kairasalo sekä samana päivänä taloyhtiön isännöitsijänä aloittanut Kim Ahl. Isännöitsijälle varmasti mukava tapahtuma aloittaa työt Nuottapolku 10 asioiden hoitamisessa.. Munkinseutu ry:stä paikalle olivat saapuneet Tarja Sarjakoski, Merja Lamberg sekä Erkki Wuori. Talon puuhanaisille Marjalle ja Marikalle erityiset kiitokset ahkerasta toiminnasta, oli mukava palkita vuosien mittaiset ahkeruudet ja olivat hekin tosi iloisia tästä huomionosoituksesta. Munkinseutu ry;n raati kulkee taas jatkossakin silmät auki ja huomioi toimivat piha-alueet, mikähän piha-alue on on seuraava kohde? Ihanaa kesää ja hoitakaa pihojanne, Helena Leinonen

 IMG 6927

 Nuottapolku 10. Kuva: Hermanni Sarjakoski ©

 

Helsingin juhla -ja syntymäpäivää vietetään vuosittain 12. kesäkuuta.

Tänä kesänä aloitettiin Helsinki päivä Munkinseudulla aamukahveilla Munkkiniemen Puukioskilla. Kaupunki myönsi eri alueilla järjestettäviin aamukahvirtarjoilun kustannuksiin avustusta, jota myös Munkinseutu-yhdistys sai hakemuksestaan.

Lauri Ahon ollessa Helsingin ylipormestarina 1950-luvulla teki Helsinki -seura aloitteen juhlistaa Helsingin syntymäpäivää. Aloite toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 1959 jolloin Helsinki täytti 409 vuotta, ja perinne onkin jatkunut katkeamattomana tähän vuoteen 2014 asti. Helsinki-päivän ohjelmistosta vastaavat kaupungin eri yksiköt yhdessä erilaisten yhteisöjen ja yhdistysten kanssa mm. kaupunkiyhdistykset ovat vahvasti mukana toteuttamassa iloa ja riemua helsinkiläisille.

Tänä vuonna ohjelmaa on runsaasti ja varmasti meille kaikille löytyy jokin mieluinen tapahtuma.

Muutamia kohteita poimin ohjelmistosta.

* He ketkä rakastavat merta on tarjolla vesibussikierto Lauttasaaren ympäri.

* Keskustan patsaat myös heräävät henkiin.

* Töölöntorilla on koko perheen toritapahtuma, musiikkia ja mm. klovni Sebastian.

* Helsingin kaupungintalo tarjoaa suojisaan koko päivän lapsille kuin myös aikuisille monenlaista kivaa mm. klo 14-18 on luvassa koko perheelle tunnelmia Helsingin 50-luvulta.

* Historiasta kiinnostunnet voivat suunnistaa ravintola Savoyhin. Opastettu kierros tutustuttaa meidät ainutlaatuiseen sisustukseen; Artek, Alvar Aalto ja Dora Jung. Tiesittekö, että Savoyn katolla viljellään yrttejä ja vihanneksia ja siellä on myös mehiläisyhdyskunta, joka tuottaat hunajaa yrttien ohella ravintolan käyttöön.

* Opastettu kierros järjestetään myös Paasitornin kortteliin.

* Kuka rakastaa ruusuja, hänen kannatta suunnata kulkunsa Helsingin kaupungin talvipuutarhaan, ruusutarha täyttää nyt 90 vuotta.

Kaikki kaupungin tarjoamat tapahtumat ovat maksuttomia mutta joihinkin kohteisiin tulee hakea pääsylippu, koska osanottajamäärä on rajoitettu.

Kaikista tilaisuuksista on tarkat tiedot vaikkapa Googleessa (Helsinki päivä 2014) myös Helsingin Sanomat julkaisee ohjelmiston.

Me täällä munkinseudulla aloitamme juhlapäivän vieton ”Helsinki-päivän aamukahveilla”.

Kymmenen Helsingin alueen kaupunginosayhdistystä sai kaupungilta avustuksen järjestääkseen asukkaille aamukahvi tapahtuman.

Munkinseutu ry:n ei tarvinnut miettimisaikaa miten asia hoidetaan.

Luontevin paikkahan on ”Munkan puukiska”.

Munkkiniemen puukiskasta on vuosien varrella tullut munkinseutulaisten treffi- ja kohtauspaikka. Kalle Marja-aho on pitänyt tässä vuonna 1939 valmistuneessa kioskissa kahvilatoimintaa jo peräti 17 vuotta.

Joka kevät kioski avautuu ulkoseinät maalattuina talven aikaisista töhryista, siistissä kunnossa. Kalle työllistää tänäkin vuonna 8 alueemme nuorta kioskiin emänniksi kesän ajaksi.

Helsinki-päivänä Munkinseutu ry tarjoaa Kallen avustamana viidellekymmenelle ensimmäiselle asiakkaalle kahvit/tee muffinsin kera.

Kahvin jälkeen onkin sitten hyvä hypätä nelosen ratikkaan ja lähteä tutustumisretkelle kaupungin tarjoamiin moniin tilaisuuksiin.

Tavataan aamukahveilla Munkan puukiskalla 12.6.2014 klo 9-11.

Helena Leinonen