Huopalahdentien varrella olevalle toimistotontille, osoitteessa Rakuunantie 19, suunnitellaan uusien pääosin seitsemänkerroksisten asuinkerrostalojen rakentamista. Kerrosalaa tuleee noin 12 500 m2. Pysäköintipaikat on tarkoitus sijoittaa maan alle. Osoitteeseen Luuvaniementie 2-6 suunnitellaan kahta kahdeksankerroksisista kerrostaloa tonttien etelälaitaan täydentämään olemassa olevaa rakennuskantaa. Tontteja on tarkoitus laajentaa jonkin verran puistoon etelän suuntaan. Uutta kerrosalaa tulee noin 5 500 m2. Autopaikat suunnitellaan tontille maanpäällisinä. Piha-alueet suunnitellaan nykyistä viihtyisimmiksi.

0740 17 havainnekuva