Uutisia Konala-Seuran syyskokous ke 21.11 klo 18 V.Hämeenkyläntie 9

KONALA-SEURA RY:n jäsenille

KUTSU SYYSKOKOUKSEEN

 

Konala-Seura ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään keskiviikkona 21. marraskuuta 2018 kello 18.00 Ravintola PizzaExpressin tiloissa Vanha Hämeenkyläntie 9. Kokouksessa käsitellään sääntöjen 10 §:n mukaiset asiat.

Lämpimästi tervetuloa!

KONALA-SEURA ry
Maritta Hyvärinen,
hallituksen puheenjohtaja

 

SYYSKOKOUKSEN ESITYSLISTA

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

 2. Hyväksytään esityslista

 3. Todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus.

 4. Käsitellään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja päätetään sen hyväksymisestä.

 5. Määrätään seuraavan vuoden varsinaisten jäsenten jäsenmaksun ja kannattajajäsenmaksun suuruus.

 6. Päätetään hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajan palkkioista.

 7. Hyväksytään seuraavan vuoden talousarvio

 8. Valitaan seuran hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan seuran puheenjohtajaksi.

 9. Valitaan jäsenet hallitukseen erovuoroisten jäsenten tilalle. Sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja sekä viidestä seitsemään (5-7) kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua jäsentä, joista vuosittain puolet on erovuorossa.

 10. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänen varahenkilö seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa tarkastamaan.

 11. Päätetään seuran kokouksen koollekutsumistavasta 7 §:n määräämissä rajoissa.

 12. Käsitellään muut mahdolliset esille tulevat, joista hallitukselle on tehty esitys vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta tai jotka hallitus haluaa syyskokoukselle esittää.

 13. Ajankohtaiskatsaus:   Konalan asukastilahankkeen nykyvaiheet: saadaanko Konalaan vihdoinkin oma asukastila. Tule mukaan keskusteluun ja suunnittelemaan tilan käyttöä.

Tilaisuudessa salaattibuffet ja kahvit, Konala-Seura tarjoaa!

tervetuloa

yst.terv. Maritta Hyvärinen, pj

Yhteistyössä