Tervetuloa Oulunkylän rakennusperintösivulle!


Olemme koonneet tietoa ja kuvia Oulunkylän rakennusperinnöstä ja -historiasta huvila- kaupunginosana ja kulttuurimiljöönä, joka on ollut Oulunkylän ylpeyden aihe. Uusi aika tuo muutoksia, tehokkaampaa tontin käyttöä, pienempiä piha-alueita, enemmän asukkaita. Rakennusten suojelu päästettiin käsistä ja nyt näennäisesti monimuotoinen moderni rakennusarkkitehtuuri sekoittuu vanhan rakennuskannan joukkoon, ja monen mielestä miljöö on pilattu. Asiasta voi keskustella vaikkapa keskustelufoorumilla.

Oulunkylän huvila-alueen asemakaava on suojelumielessä vanhentunut, ja jotain onkin tapahtumassa: Kaupunkisuunnitteluvirasto inventoi keväällä 2005 kaikki vielä jäljellä olevat ja asemakaavalla suojelemattomat Oulunkylän vanhat huvilarakennukset ja tarkisti niiden asemakaavojen ajantasaisuuden suojelun kannalta. Naapurikaupunginosissa näitä selvityksiä on tehty melko paljon, liekö seurausta omasta passiivisuudestamme kun nyt vasta kiinnitetään huomio rakennettuun ympäristöön sisältyvien perinne-, kauneus- tai muiden arvojen hävittämiseen! 

Omistajan kannalta tilanne on hiukan ristiriitainen, vaikka halua suojeluun olisikin: pitäisi olla oikeus uudisrakentamisella nostaa asumisen tasoa, saada lisää neliöitä, avarampia ikkunoita ja uusia pohjaratkaisuja ilman että joutuu muuttamaan pois rakkaalta kotitontilta. Katujen puhtaanapitomaksut perustuvat tontin kokoon, ja asuminen tulisi halvemmaksi jos talo olisi vaikkapa paritalo, joita on rakennettu muutenkin ympäristöön. Selkeä epäkohta on, että muutostentekokiellon vastineeksi ei omistajalle anneta erityisiä maksuhuojennuksia! 

Kuvamateriaalia olemme saaneet kevään ja syksyn skannaustilaisuuksista 2004 sekä yksittäisiä kuvia sen jälkeenkin. Pyrkimyksenä on myös koota tietoa, jota tavallisilla sivuilla kävijöillä on tästä Oulunkylän huvilaympäristöstä. Muistatko-niminen sivu tarjoaa nyt mahdollisuuden osallistua. Siellä on ei-kovin-vanhoja kuvia rakennuksista, joista meille voi kirjoittaa mitä tahansa tietoa tai muistiin jäänyttä. Olemme sitä varten tehneet lomakkeen, jolla kuka tahansa netissä oleva voi lähettää kotisivuryhmälle tietoa, eikä se vaadi edes sähköpostiohjelmaa! Sivulle siirrytään tästä.
 

 

 

Haluamme herätellä yleisempääkin keskustelua kulttuuriympäristömme säilyttämisestä. Toivomme kaikkien aktiivista osallistumista siihen. Osa rakennuksista on jo kaavalla suojeltu, ja lisäämme tänne tietoa näistä rakennuksista. Lähettäkää kaikkea mitä muistatte rakennuksista, niiden vaiheista ja asukkaista. 

Tietoa Oulunkylän rakennuskannasta
Toivomme tähänkin osioon lisää tietoa!

  

Hyviä käytäntöjä

Oulunkylässä on lukuisia rakennuksia, joita on säilytetty perinnettä vaalivalla tavalla. Useimmissa tapauksissa nämä ovat yksityisten omistamia kiinteistöjä.  

Eräs suojeltu kohde on Oulunkylän vanha puukoulu, joka oli myös vuoden 2003 arkkitehtuurikierroksen käyntikohde. Sen omistaa Oulunkylän seurakunnan siirtolayhdistys ry. ja se on aktiivisessa koulukäytössä sekä kutomaharrastuksen keskuksena.

 Muita esimerkkejä

Oulunkylän kaavalla suojellut rakennukset

 
Kohteita, joiden purkamisesta on syntynyt kiistaa

Oulunkylässä on runsaasti sellaisiakin rakennuksia, joita suojelupäätöksen puuttuessa on purettu siitä ilosta, että tontilla on vielä käyttämätöntä rakennusoikeutta, vaikka rakennuksen olisi saanut vähäisellä remontoinnilla entistettyä. Lisäksi miljööarvot ovat puhuttaneet aina kirkkovaltuustossa saakka koskien tonttia, jossa sijaitsee suojeltu Oulunkylän puukirkko, ja jonne on tehty päätös lisärakentamisesta.  Aiheista lisää
 

Purettuja ja palaneita kohteita

Kuten muuallakin, Ogelissakin niitä on; Aiheesta lisää

Yleisötilaisuudet

Rakennusperinnöstä on järjestetty 2000-luvulla kaksi arkkitehtuurikävelyä, joissa esiteltiin rakennusten historiaa ja asukkaiden elämää
 
Linkkejä

Kaupunkisuunnitteluviraston kerrostaloaiheiset sivut

Kaupunginmuseo: Oulunkylän siirtolapuutarha

Eeva Liinaharja ja Tapani Renkonen: Oulunkylän historialliset rakennukset marraskuussa 2004

Kuvagalleria Metsälän alueen rakennuksista, jossa joukossa on vanhoja puutaloja

Rakennusperinnön vuosi | Museovirasto  | Metsähallituksen kulttuuriperintösivut | Cultural and Natural Heritage in Europe


Ajankohtaista | Kartta | Palvelut | Taiteilijoitten Oulunkylä | Kulttuuri | Arkkitehtuuri | Luonto | Aloitussivu