Veräjämäen polun alkuun Takaisin satamaradalle VPK

19: Ragnar Granit 

Ruotsalaisena tunnettu nobelisti, professori, akateemikko Ragnar Granit (1900–91) syntyi korppoolaiseen sukuun Riihimäellä, mutta asui lapsuutensa Oulunkylässä. Hän kävi Wibergin sisarusten valmistavaa koulua kadun toisella puolella Villa Rossa ja sittemmin ruotsinkielistä normaalilyseota Helsingissä. 

Granit opiskeli lääketiedettä ja väitteli tohtoriksi Helsingin yliopistosta 1927 aiheenaan värien näkemisen teoria. Lääketieteen lisäksi hän oli suorittanut filosofian kandidaatin tutkinnon aineinaan filosofia, estetiikka ja kemia. Granit avioitui 1929 vapaaherratar Marguerite (Daisy) Emma Bruunin kanssa. Poika Michael syntyi 1930.

Ragnar Granit tutki silmän biosähköisiä ominaisuuksia ja värinäkemisen fysiologista perustaa Helsingissä, Oxfordissa ja Philadelphiassa. Hänet nimitettiin Helsingin yliopiston fysiologian professoriksi 1937. Talvisodan jälkeen Granit kutsuttiin neurofysiologian professoriksi Tukholman Karoliiniseen instituuttiin, josta hänet edelleen kutsuttiin Nobel-instituutin neurofysiologisen laboratorion johtajaksi ja Nobel-komitean jäseneksi 1945. Vasta eläkkeelle jäämisen 1967 jälkeen hänelle itselleen voitiin myöntää Nobelin palkinto nuoruudentyöstään silmän sähköfysiologiassa. 

Professori Granit sai urallaan myös monia muita arvostettuja palkintoja, hän oli useiden maiden tiedeakatemioiden jäsen ja lukuisien yliopistojen kunniatohtori. Granit vietti kesänsä säännöllisesti Korppoossa, jonne hänet myös haudattiin.

Tampereen teknillisen korkeakoulun lääketieteellisen tekniikan laitos käytti Michael Granitin luvalla nimeä Ragnar Granit Instituutti vuosina 1992–2008. Nyttemmin nimen omistava Ragnar Granit Säätiö on luovuttanut sen käyttöoikeuden Granitin alma materille, Helsingin yliopistolle.


Ragnar Granitin lapsuus 

Ragnar Granit syntyi sattumalta Riihimäellä, mutta asui lapsuutensa ja kävi koulunsa Oulunkylässä

Villa SandbackaVeräjämäen polun alkuunväliKatso lisää kuvia kohteesta