Veräjämäen polun alkuun Takaisin Kansantaloon Seuraavana siirtolapuutarha ja palstaviljelmät

 14: Veräjälaakso

Rakennettiin 1995–99 laajentamaan Veräjämäen asuntotarjontaa. Veräjälaakso-nimen keksi Pentti Piri Oulunkylä-seuran nimikilpailussa. 1400 asukkaan alueella on oma päiväkoti ja Oulunkylän ala-asteen sivukoulu. 

Veräjälaakson maaperä on entistä merenpohjaa, johon on kerrostunut savea parhaimmillaan yli 30 metriä. Laakson pohjalla kaartelee Vantaanjoen uoma, jonka tulvista on peräisin vanha paikannimi Tulvaniitty. Sateisuuden lisääntyessä ilmastonmuutoksen myötä tullaan tulvasuojelusta keskustelemaan jatkossakin.

Tulvaniityn puistossa on viljelypalsta-alue, jonka vuokraamista hoitaa Ogelin plantaasit ry. Tulvaniitynpolkuun rajautuvan lähipuiston uudistussuunnitelma tehtiin 2008. Uudistus toteutettiin vuosina 2009-2010. Kävelypolku kulkee vanhalla ratavallilla, jolla oli Herttoniemen satamaradan ns. Perunakellarin sivuraide kaupungin varastoalueelle.

Veräjälaakson pohjoisimman korttelin suunnittelusta järjestivät rakennusyhtiöt arkkitehtuurikilpailun, jonka voittivat Eeva Kilpiö ja Timo Vormala ehdotuksellaan Linnan pihat. Kehuttu ratkaisuperiaate oli sijoittaa korkeimmillaan 7-kerroksiset tornitalot kahden ja kolmen rakennuksen tiiviisiin ryppäisiin korkeatasoisesti toteutettavan "linnanpihan" ympärille.

Samalla voitiin yhdistää vuokra-, asumisoikeus- ja hitas-talot samaan kokonaisuuteen. Pysäköintialueet sijoitettiin yhtenäisinä korttelin ulkoreunalle katujen varteen. Näin talojen keskelle jäisi mahdollisimman suuri avoin alue. Käytännössä ryppäät toteutettiin aiottua väljempinä auringonvalon saamiseksi myös alimpien kerrosten asuntoihin.

Tulvaniityn puistosuunnitelmaselostus
Tietoa viljelyspalstoista HelsingissäVeräjämäen polun alkuunväliKatso lisää kuvia Veräjälaaksosta