To index page Previous page Next page

33 Kottbyn tila, Teinintie 25

Ensimmäinen maininta Kåttebyn yksinäistilasta on vuodelta 1556. Nimen alkuperän arvellaan olevan männynkäpyä tarkoittava Kåtte. Sitä olisi saatettu käyttää pyylevän ja kömpelön isännän pilkkanimenä, joka olisi jäänyt sitten pysyvästi tilan nimeksi.

Seuraavien parinsadan vuoden aikana tilalla oli kymmenkunta eri omistajaa, näiden joukossa Helsingin triviaalikoulun rehtori Johan Gråå. Vuonna 1769 Kottby lunastettiin kruunulta verotilaksi. Siitä lähtien Kottby on ollut saman suvun hallussa, joskin sitä on moneen kertaan lohkottu. 

Kumpulan kartanon Helsinkiin liittämisen yhteydessä 1906 myös Kottbyn tilan eteläinen osa liitettiin kaupunkiin. Silloinen isäntä Axel Lönngren oli aktiivinen kyläläinen: hän lahjoitti kirkon tontin, oli mukana perustamassa Oulunkylän VPK:ta, toimi taajaväkisen yhdyskunnan hallinnossa ja sittemmin Oulunkylän kunnan valtuustossa sekä kunnallislautakunnassa. Kaisaniemestä puretun vanhemman talon osista rakennettu, hyvin säilynyt päärakennus on vuodelta 1902 ja aitta 1700-luvulta.
 

Isoon kuvaan klikkaamalla

Navetta, josta lähialueiden kaupat ja asukkaat ostivat maitoa vielä 1950-luvulla, on purettu. Vanhalta ajalta on kuitenkin säilynyt yksi Oulunkylän harvoista kiviaidoista, joita oli luonteva rakentaa erottamaan tontteja; maaperästä jouduttiin raivaamaan paljon kiviä ja kantoja ennen kuin tasaiset piha-alueet saatiin aikaan.

Isoon kuvaan klikkaamalla

Isoon kuvaan klikkaamalla


To index page