Yleiskaavaprosessi


Miten otetaan kantaa yleiskaavaluonnokseen

Helsinkiin valmistellaan parhaillaan uutta yleiskaavaa, joka ohjaa Helsingin maankäyttöä vuodesta 2016 alkaen. Yleiskaava on alkuvuodesta 2015 luonnosvaiheessa. Oulunkylä-Seura otti kaavaan kantaa lausunnossaan helmikuussa 2015, jolloin oli ohjeellinen mielipiteiden jättöaika. Yleiskaavaluonnokseen voi edelleen jättää kaupungille mielipiteitä, jotka vaikuttavat omalta osaltaan kaavan valmisteluun.

Kaupunginvaltuusto käsittelee 6.5.2015 yleiskaavaa lähetekeskustelussa, ja omaa valtuutettua kannattaa lähestyä ennen kokousta, jos yleiskaavaluonnokseen haluaa muutosta.

Näin jätät mielipiteen
Oulunkylä-Seuran lausunto yleiskaavaluonnoksesta 2015

Lähimetsät uhattuna

Oulunkylä-Seura on huolissaan lähimetsien ja -puistojen kohtalosta yleiskaavassa. Jos yleiskaavan mukainen rakentaminen toteutuisi täysmääräisenä, vaikutukset olisivat rajuja. Yhteensä Helsingin lähimetsiä on uhan alla satoja hehtaareja monen neliökilometrin verran. Oulunkylän seudulla Vantaanjoenvarren viheralueiden ketju (ns. Helsinkipuisto) katkeaisi ja Keskuspuisto kapenisi Maunulan kohdalla puoleen. Viheralueiden pinta-ala kutistuisi yli 80 hehtaarilla. Suurimmat metsiin sijoittuvat rakennusalueet ovat Veräjämäen-Koskelan metsä (23 hehtaaria) ja Maunulanpuisto (14 hehtaaria).

  • Patolanpuisto kutistuisi jälleen kerran, nykyisestä jopa noin 9-10 hehtaaria
  • Pikkukosken pohjoispuolinen Pirunkallion metsäalue jokeen asti (5 hehtaaria uhattuna)
  • Veräjämäen ja Koskelan laaja metsäalue Jokiniementien molemmin puolin kutistuisi kulissiksi (23 hehtaaria uhattuna)
  • Savelanpuiston-Viikinmäen puolen jokivarressa jäljellä olevat metsät (muutama hehtaari) ja avoimet alueet
  • Toivolanpuisto (7 ha uhattuna) ja Itsenäisyydenpuisto (4 ha) rakennettaisiin jokeen asti
  • Käpylä: Panuntien ja radanvarren metsät (yhteensä noin 14 hehtaaria uhattuna) Kumpula: Intiantien ja Valtimontien välinen metsä, 8.5 hehtaaria
  • Metsälä ja Maunulanpuisto, Keskuspuiston itälaita (yhteensä 24 hehtaaria uhattuna, josta 19 ha metsää)

Oheiseen karttaan on koottu yleiskaavaluonnoksessa uhan alla olevia metsäalueita. Yleiskaavan tavoittelema tiiviimpi rakentaminen on mahdollista toteuttaa viheralueita uhraamatta. Tiivistyvä kaupunki tarvitsee viheralueita kasvavalle väestölleen. Viheralueet eivät kuitenkaan säästy rakentamiselta ilman asukkaiden aktiivisuutta, joten ota kantaa oman lähimetsäsi tai -puistosi puolesta!


Näin jätät mielipiteen

Kaupungille lähteviin viesteissä kannattaa mainita selvästi sen asuinalueen ja metsäalueen nimi, johon haluaa ottaa kantaa. Viheralueen arvo kannattaa tuoda esille omasta ja ympäristön näkökulmasta. Viestin voi aloittaa vaikkapa: "Haluaisin ottaa kantaa valmisteilla olevaan yleiskaavaan Oulunkylän alueella..." Oma näkemys alueen kohtalosta kaavoituksessa on syytä sanoa selvästi, esimerkiksi: "Haluan, että Pirunkallion metsäalue säilyy rakentamattomana virkistysalueena myös jatkossa. Pirunkallion alueelle ei tule osoittaa yleiskaavassa rakentamista."

Kirjaamon yhteystiedot:

  • Sähköpostilla osoitteeseen helsinki.kirjaamo@hel.fi
  • Postitse osoitteeseen: Helsingin kaupungin kirjaamo, Kaupunkisuunnitteluvirasto, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki
  • Viestin aiheessa kannattaa mainita Yleiskaavaluonnos

Oulunkylä-Seura ottaa mielellään vastaan kopion kaupungille lähetetyistä mielipiteistä vaikuttamistyötä varten.
Jos haluat mukaan porukkaan, joka tekee vaikuttamistyötä viheralueisiin liittyen, ole yhteydessä:
Erwin Woitsch, Oulunkylä-Seuran puheenjohtaja.

Lisätietoa

Yleiskaavaluonnos ja muu valmisteluaineisto ovat nähtävillä 7.1.–27.2.2015 välisenä aikana Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston näyttelytila Laiturilla (Narinkka 2) ja Virka Infossa (Helsingin kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11–13)


Metsät uhattuna -juliste

Oulunkyläinen:
Lähimetsät uhattuna
Nyt on vaikuttamisen aika

Lue metsäasiasta lisää luontosivullamme