Helsingin Kunnallisvaalitulos 24.10.2004


Puolueiden kannatusjakauma: 

Paikkajakauma

Eniten ääniä saaneet

Alueellinen äänestystulos

Valtuustoon valittuja pohjoisista kaupunginosista

Paikallisten ehdokkaiden äänimääriä eriteltynä:
Kokoomuksen 
SDP:n
 
Vihreiden
Vasemmistoliiton 
SKP:n
Keskustan
Vaihtoehtoväen

 

Puolue

Prosenttia

Paikkoja

Äänimäärä

Muutos
%-yks.

Muutos paikoissa

KOK

28,2

25

73530

-0,8

0

SDP

23,4

21

61133

3

3

VIHR

19,9

17

51820

-3,7

-4

VAS

8,9

8

23199

0,7

1

RKP

7,6

6

19743

0

0

KESK

5,4

4

14084

0,8

0

KD

2,8

2

7222

-0,7

-1

PS

1,6

1

4054

1,6

1

SKP

0,8

1

2136

0,2

1

VEV

0,6

0

1574

0,5

0

VSL

0,3

0

731

0,3

0

LIB

0,2

0

404

0,2

0

KA

0,2

0

578

0,2

0

MUUT

0,2

0

533

-1,4

-1

KTP

0

0

119

-0,4

0

YVP

0

0

45

0

0

 
Vasemmisto eteni vihreiden kustannuksella kunnallisvaaleissa 24.10.2004. Kokoomus säilytti asemansa ja sillä tulee olemaan vaikutusvaltaa kaupungin johdon valinnassa, kaavoitusta ja siellä erityisesti yksityistä rakentamista tukevassa toiminnassa, sekä palvelumaksujen määräämisessä sekä kuntapalvelujen kaupallistamisessa. SDP:n kolme uutta, vasemmistoliiton yksi sekä SKP:n edustajat jollain tapaa päässevät valvomaan, että palvelut säilyvät kohtuullisessa hintatasossa ja että lakisääteisiä velvoitteita ei aivan perusteettomasti ulkoisteta. Vaalien aikana Vasemmistoliiton pj. Suvi-Anne Siimes väläytteli puolueensa yhteistyöhalukkuutta SDP:n kanssa kuntapalvelujen turvaamisessa. Vihreät tulevat menettämään lautakuntien puheenjohtajuuksia ja heidän on nyt skarpattava yhteistyössä muiden valtuustoryhmien kanssa.

Toni Halme herätti jälleen huomiota pääsemällä valtuustoon. Yksityiset sekoilut olivat kuitenkin vaikuttaneet äänestäjiin. Eduskuntavaaleissa hän sai 17.000 ääntä ja nyt 2355 ääntä, ja esimerkiksi Oulunkylästä 61 ääntä. 

Äänestysprosentti Helsingissä oli 57, josta Oulunkylä 62,1 %, Pakila 69,1 % ja Maunula 54,9 %, Käpylä 63.9 %. Nukkuvien puolue on aktiivisin alueilla, joissa on paljon yhteiskunnan ulkopuolelle ajautuvia ihmisiä. 

Katso paikkajakauma | Katso eniten ääniä saaneet

Alueellinen äänestystulos

Äänestysaktiivisuudessa oli jonkin verran vaihtelua pohjoisten kaupunginosien välillä, jopa vallitseva asumismuoto ja sen mukanaan tuomat sosiaaliset erot näyttivät vaikuttavan äänestysaktiivisuuteen.

Hyvin voivat rivi- ja omakotitaloasukkaat mm. Pakilassa ja Oulunkylässä olivat yli viidenneksen verran aktiivisempia kuin kaupungin vuokrataloissa asuvat maunulalaiset. Pakilan huippulukema oli 71,6 % ja Maunulan pohjalukema 47,8 % äänestäneitä.

Äänestystulos Maunulan alhaisen äänestysaktiivisuuden alueella toi monta prosenttiyksikköä suuremman kannatuksen vasemmistolle kuin kaupunginosassa keskimäärin on: Passiivisella alueella tuli Demareille 34,7 %, Vasemmistoliitolle 13,8 % ja SKP:lle 2,8 % kannatus. Sillä oli vaikutusta myös Maunulan kokonaistulokseen.

Maunulassa vasemmistoryhmien kannatus oli 43 prosenttia, Oulunkylässä 35 prosenttia ja Pakilassa vajaat 24 prosenttia. Maltillisten porvaripuolueiden kannatus oli tasaisempi: Oulunkylässä 27 %, Maunulassa 25 % ja Pakilassa 19 prosenttia.

Suurin ero tulee selkeästi esiin porvarillisten ryhmien kannatuksessa: Pakilassa Kokoomuksella on 50 %, Oulunkylässä 30 % ja Maunulassa 21 % kannatus. 

Vihreillä haasteena on paikallisen yhteistyön suurempi näkyvyys paikallisessa mediassa, Maunulan Sanomissa, Oulunkyläisessä ja kaupunginosien kotisivuilla, sillä suosio on liiaksi kiintotähti Luukkaisen varassa, vaikka alueella vihreiden toimesta tehdään työtä, josta ei tarpeeksi tiedoteta. Pohjoisissa kaupunginosissa Vihreät ovat perustamassa omaa paikallisyhdistystään, jonka toivotaan parantavan alueellisia yhteistyömahdollisuuksia toimijaverkostojen välillä.

Katso taulukko

Valtuustoon valittuja pohjoisista kaupunginosista

SDP:
 

Arto Bryggare, Pakila, 5186 ääntä


Ilkka Taipale, Oulunkylä, 2473 ääntä


Harri Saksala, Käpylä, 1341 ääntä


Kari Lehtola, 1149 ääntäKokoomus


Kirsi Piha, Käpylä, 3954 ääntä

 
Kauko Koskinen, Pukinmäki 1322 ääntä

 
Matti Enroth, Pakila, 752 ääntä


Vihreät:


Hannele Luukkainen, Maunula, 1903 ääntä


Sirkku Ingervo, Käpylä., 827 ääntä

SKP:


Yrjö Hakanen, Pirkkola, 726 ääntä

Vasemmistoliitto
Vara
valtuutetuiksi tulivat

     
Leena Eräsaari Oulunkylästä, Reko Ravela (sit. Oulunkylästä) 
ja Tatiana Konovalova (Maunulasta)

Asukkaiden Helsinki-ryhmä

Varavaltuutettu Heikki Takkinen, Käpylä, 422 ääntä.
Taikuri Takkisena tunnettu henkilö ajaa lasten ja nuorten asioita Helsingissä. Katso tulos tarkemmin.


Paikallisten ehdokkaiden äänimääriä eriteltynä:
Kokoomus | SDP | Vihreät | Vasemmistoliitto | SKP | Keskusta
  
Kuvat ehdokkaiden/puolueiden vaalisivuilta, paitsi Yrjö Hakanen, joka on
Kari Sundvallin kuvaama

Paluu edelliselle sivulle

 

Sää

tv

leffaan

Altavistahaku

Helsingin kaupungin tietokeskus on julkaissut vuoden 2004 kunnallis- vaaleista Helsinkiä koskevan verkkojulkaisun, josta löytyy mm. tietoa puolueiden äänimääristä Helsingissä alueittain ja valittujen kaupungin- valtuutettujen nimet ja äänimäärät sekä muuta kattavampaa tietoa kuin näillä Oulunkylän sivuilla. 


Ajankohtaista | Palaute | Keskustelufoorumi | Oulunkylä