Ajankohtaista Oulunkylässä


Helsingin kaupunginvaltuusto päätti lopullisesti vuoden 2016 talousarvion

Asiasta käytiin useita äänestyksiä, mutta valtuuston selvä enemmistö kannatti kaupunginhallituksen esittämää talousarviota 2.12.2015.

Talousarvion sanamuotoa päivähoidosta ehdotettiin muutettavaksi siten, että se takaa subjektiivisen päivähoito-oikeuden säilymisen ja henkilöstön mitoituksen nykyisellä tasolla riippumatta mahdollisista lakimuutoksista. Ehdotus hylättiin, mutta jonkinlainen yksimielisyys säilyi, että subjektiivinen päivähoito-oikeus säilyy joka tapauksessa.

Valtuusto hyväksyi kolme ponsiehdotusta talousarvioon:

Yrjö Hakasen (skp) ja René Hurstin ( R.H. ryhmä) ponsi hyväksyttiin, että kaupunginhallitus selvittää mahdollisuudet turvata työväenopiston toiminnan jatkumisesta Oulunkylä-talolla. Ponnen taustalla oli budjettiesityskirjassa ollut Jussi Pajusen (kok) virkamiestyöryhmän laatima lausuma, että Työväenopiston opetustoiminta Oulunkylä-talolla loppuu kun Maunulan monitoimitalo otetaan käyttöön sen valmistuttua. Ongelmina siinä oli, että Työväenopiston johtokunta ei ollut käsitellyt asiaa lainkaan ja taustaselvitykset puuttuivat.   

Lisäksi valtuusto hyväksyi Hakasen ja Hurstin esityksen, että kaupunginhallitus selvittää mahdollisuudet ehkäistä HSL:n lippujen hintoihin esitettyjä suuria korotuksia ja kiirehtiä Raide-Jokeria. Jokerin kiirehtimistä esitti myös Tuomas Rantanen (vihr.)

Talousarvioehdotus 2.12.2015  http://www.hel.fi/static/kanslia/Julkaisut/2015/HKI_TA_2016_web.pdf
Tiivistelmä http://www.hel.fi/www/Helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/strategia-ja-talous/talousarvio/talousarvio-tiivistelma/Oulunkylän Itsenäisyydenpuistoon tulossa korjaustoimia

Oulunkylässä sijaitseva Itsenäisyydenpuisto suunnitellaan kunnostettavaksi. Peruskorjaussuunnitelman luonnos esiteltiin asukkaille tiistaina 1. joulukuuta Oulunkylän kuntoutussairaassa.

Peruskorjauksen tavoitteena on uudistaa puistoa sen nykyinen luonne ja tunnelma säilyttäen. Toimenpiteet kohdistuvat pääosin kasvillisuuden uudistamiseen ja kunnostamiseen. Puiston muistopuita, metsälehmuksia, vaivaa lehtipuukoro -niminen hankala sienitauti, jonka takia puut on tarkoitus korvata uusilla. Tavoitteena on myös lisätä muistopuiden määrä sataan Suomen itsenäisyyden 100-vuotispäivän kunniaksi. Ajatuksena on myös ollut esitellä puiston istutuksissa suomalaisia puu- ja pensaslajeja. Puiston halki virtaavaa ojaa kunnostetaan ja umpeen kasvaneita näkymiä avataan.
Peruskorjaus on tarkoitus aloittaa 2016 ja se toteutetaan vaiheittain tulevien vuosien aikana.

Lisätiedot


Oulunkylätalo O u l u n k y l ä t a l o   u h a t t u n a ?

Helsingin kaupungin nettisivuilla on ollut nähtävissä jonkin aikaa Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016–2018. Koska se on 555-sivuinen, ei sitä monikaan ole jaksanut selailla, ainakaan sähköisenä. Kuitenkin siinä lukee sivulla 307: Viraston tilankäyttösuunnitelma 2016 – 2025: Tavoitteena on Maunulan uudisrakennuksen hyvä käyttöönotto opiston omalla toiminnalla ja toimijoiden sekä asukkaiden yhteistyöllä. Työväenopisto luopuu Oulunkylätalosta samaan aikaan. Tehostetaan virastojen välistä yhteistyötä asiakaslähtöisesti. (? )
Tapasin sattumalta viime lauantaina erään lähialueella asuvan kaupunginvaltuutetun, joka kertoi asiasta päätettävän jo ke 25.11. Hän pyysi minuakin olemaan yhteydessä muihin valtuutettuihin, koska asialla oli nyt jo kova kiire. Kuulin myös, ettei asiasta oltu neuvoteltu työväenopiston johtokunnan kanssa!
Laitoin muutamalle valtuutetulle sähköpostia, jossa perustelin Oulunkylätalon säilyttämistä työväenopiston käytössä: Yleiskaavasuunnitelmissa aiotaan Oulunkylän asemaseutua saada alueen keskukseksi. Oulunkylätalo liittyy olennaisesti tähän asemaseutuun. Jo nyt taloon on hyvät yhteydet busseilla 52, 64 ja 550 sekä junilla. Se palvelee myös Käpylää ja Koskelaa, joissa ei ole työväenopiston toimipistettä. Vaikka ensi vuonna valmistuu Maunula-talo, palvelee se Maunulan lisäksi osaksi Oulunkylää, mutta ennen kaikkea Pirkkolaa, Pakilaa ja Paloheinää, Oulunkylätalo lähinnä Veräjämäkeä ja Veräjälaaksoa kauempaa tulevien lisäksi. Oulunkylätalossa on hyvin toimivat kuvataideluokka ja ATK-luokka. Ja siellä on vireää yhteistyötä nuorisotalon kanssa.
Onneksi viime keskiviikon kokouksessa talousarvion hyväksyminen jäi ensi viikon kokoukseen. Miten demokratia ja asukaslähtöisyys voi toteutua kun päätökset palvelujen lakkautuksista tehdään salailllen kuuntelematta itse palvelujen käyttäjiä!
Vetoan nyt Oulunkylän kotisivujen lukijoihin: jos tunnette jonkun/joitakin valtuutettuja, niin olkaa kiireellä yhteydessä heihin. Keskiviikko 2.12. on pian. Valtuuston istuntoa voi seurata suorana netissä Helsinki-kanavalla, viime keskiviikon kokous videolla.

26.11.2015
Annikki Piilonen,
työväenopiston opistolaisyhdistyksen pohjoisen toimikunnan puheenjohtaja

Uusi, korjattu talousarvio vuosille 2016 – 2017 on kaupunginvaltuuston esityslistalla. Siitä on poistettu lause työväenopiston toiminnan lopettamisesta Oulunkylätalossa.
2.12.2015 A.P
 


Kaupunkisuunnittelulautakunta esittää Helsingin uudeksi yleiskaavaksi (Kaupunkikaava - Helsingin uusi yleiskaava) kaupunginhallituksesta poiketen mm. seuraavia muutoksia:

Silfverberg Outi + Rautava Risto:
Vantaanjoen varsi, Veräjämäki/Oulunkylä:
Vanhankaupungin vedenpuhdistamon pohjoispuolella muutetaan yhdyskuntateknisen huollon alueen pohjoispuolisen viher- ja virkistysalueruudun pohjoispuoliset kolme asuntovaltaisen alueen A2-ruutua viher- ja virkistysalueeksi.

Loukoila Eija + Rautava Risto:
Tuomarinkylän alueelta poistetaan kaikki 4 asuntovaltaisen alueen A3-ruutua kartanoalueen eteläpuolelta ja muutetaan virkistys- ja viheralueeksi.

Silfverberg Outi + Rautava Risto:
Keskuspuiston keskiosa:
Hämeenlinnanväylän varressa, radan pohjoispuolella, radasta lukien toisen ja kolmannen sekä viidennen itä-länsisuuntaisen Kantakaupunki -merkinnällä olevan ruuturivin itäisin ruutu muutetaan viher- ja virkistysalueeksi (yhteensä 3 ruutua).

Silfverberg Outi + Rautava Risto:
Keskuspuiston pohjoisosa:
Hämeenlinnanväylän varressa, Pirkkolan urheilupuiston vieressä muutetaan pohjoisimman itä- länsisuuntaisen Kantakaupunki -merkinnällä olevan ruuturivin itäisin ruutu, pohjoisesta lukien neljännen ruuturivin itäisin ruutu sekä raidejokerilinjauksen eteläpuolisen ruuturivin itäisin ruutu viher- ja virkistysalueeksi (yhteensä 3 ruutua).

Silfverberg Outi + Rautava Risto:
Lisäys virkistys- ja viheraluemerkintään:
Virkistys- ja viheralueiden kehittämisessä huomioidaan yleiskaavan liitekartassa esitetty metsäverkosto. Lähtökohtana on säilyttää verkoston metsäinen luonne.

Niiranen Matti + Rautava Risto:
Päätösehdotukseen: Lisäksi lautakunta toteaa, että
- Bulevardien mahdollinen toteuttaminen aloitetaan niistä kohteista, jotka ovat taloudellisesti kannattavimpia ja liikenteellisesti toimivimpia. Lisäksi ennen toteuttamista selvitetään se, miten bulevardit voidaan toteuttaa niin, että niiden liikenteestä ei aiheudu kohtuuttomia terveysriskejä asukkaille.

Erillisellä teemakartalla esitetty metsäverkosto huomioidaan virkistys- ja viheralueiden kehittämisessä. Lähtökohtana on säilyttää verkoston metsäinen luonne.

Joitain poimintoja lokakuussa julkaistusta vuorovaikutusraportista:
Yleistä - Pohjoista Helsinkiä koskevaa yleisöpalautetta kaavaluonnoksesta


Helsinki on julkaissut uuden yleiskaavaehdotuksen: http://www.yleiskaava.fi/yleiskaava/aineistot/  


Yleiskaavaehdotuksen kommentointi on Oulunkylä-Seuran tämän syksyn työlistalla

Yleiskaavaehdotus on tulossa julki noin 4.10.2015, ennen sen ensimmäistä käsittelyä kaupunginsuunnittelulautakunnassa 6.10. Ehdotus on siis kaavaluonnoksen paranneltu versio, mutta myös lähellä lopullista oleva. Oletettavaa on, että sen rakentamisalueisiin sisältyy edelleen suuri osa Oulunkylän-Koskelan viheralueista. 

Kaavaehtoduksen käsittelyyn lautakunnassa menee luultavasti viikkoja, jonka jälkeen kuntalaiset voivat antaa kaavaehdotuksesta virallisesti kommentteja samaan tyyliin kuin yleiskaavalausunnosta.

Järjestämme 29.10. klo 18 yleisötilaisuuden Oulunkylän seurahuoneella yleiskaavasta ja sen jatkotoimista. 
VERÄJÄMÄEN METSÄT HALTUUN -TAPAHTUMA LA 19.9.


Oulunkylä-Seura ja Luonto-Liitto järjestivät lauantaina 19.9. metsäaiheisen koko perheen tapahtuman Pikkukosken uimarannalla ja sen ympäristössä. Tilaisuudessa tuotiin lapsille suunnattujen aktiviteettien ohella esille lähimetsien arvoa ja uhkia, sekä informaatiota kuntalaisaloitteesta kansallisen kaupunkipuiston perustamiseksi. 

  

 


KANSALLINEN KAUPUNKIPUISTOKaavaehdotusta odotellessa konkreettinen tapa vaikuttaa viheralueiden puolesta on kansallinen kaupunkipuisto -hankkeen tukeminen. Tässä lyhyt esittelyteksti Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin! -liikeeltä:

"Kansallinen kaupunkipuisto on arvokkaiden luonto- ja vesialueiden sekä kulttuuriympäristöjen muodostama yhtenäinen kokonaisuus – kaupunkilaisten yhteinen olohuone. Kansallinen kaupunkipuisto suojelee sitä, mikä on Helsingissä arvokkainta. Suomeen on perustettu jo kahdeksaan kaupunkiin kansallinen kaupunkipuisto. Nyt on oikea aika perustaa sellainen myös Helsinkiin!

Helsingissä on paljon upeita kohteita, jotka täyttävät kansallisen kaupunkipuiston kriteerit, kuten kulttuurihistorialliset ympäristöt ja arkkitehtuuri, meren rannat ja saaristo, luonnonmetsät ja virkistysalueet, Vantaanjoki ja kaupunkipurot. Näistä alueista kaupunki koostaa yhteistyössä asukkaiden ja muiden asianosaisten kanssa kaupunkipuiston rajauksen. Hakemuksen kansallisesta kaupunkipuistosta tekee Helsingin kaupunki ja päätöksen Ympäristöministeriö."

Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin! on kaikille avoin, pääosin kaupunginosayhdistysten aktiivien luotsaama liike, jota myös Oulunkylä-Seura tukee ( http://kaupunkipuisto.fi). Jos kansallinen kaupunkipuisto luotaisiin Helsinkiin, siihen varmaankin sisältyisivät ainakin Vantaanjokivarren viheralueet ja Keskuspuisto. Merkittävä hanke siis myös Oulunkylän näkökulmasta.

Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin! -liike on käynnistänyt kuntalaisaloitteen, jossa pyydetään kaupunkia aloittamaan selvitystyö kansallisen kaupunkipuiston perustamiseksi Helsinkiin. Kuntalaisaloitteen nimien keruu aloitetaan varsinaisesti 24.9., jolloin LAITURILLA pidetään kaikille asukkaille avoin kuntalaisaloitteen julkaisujuhla 17.30-18.30. Toivomme, että mahdollisimman moni tulisi paikalle näyttämään tukensa hankkeelle. Näytetään kaupungin päättäjille, että tämä hanke on tärkeä!


Kierrätyskeskus kerää syyskuussa käyttökelpoista pientavaraa samaan tapaan kuin kiertävä jäteauto; nyt kannattaa erotella itsellesi tarpeeton tavara hyötykäyttöön viemällä se keräysautoon. Lue lisää, tulosta porraskäytävään ilmoituslappu asiasta


Eläkkeelle, mutta kuitenkin Kreikkaan turistipapiksi siirtyvä Oulunkylän entinen kirkkoherra, rovasti Heikki K. Järvinen pitää lähtösaarnansa sunnuntaina 27.9.2015 klo 10 Oulunkylän kirkossa, Teinintie 10. Seurakuntasalin puolella kahvitilaisuus. Lue Oulunkyläisen 4/2015 s. 16 oleva Järvisen haastattelu.

 

 


Oulunkyläinen-lehdessä 4/2015 myös kerrotaan, että Gnistanissa eletään vilkasta aikaa: Jäsenmäärä on kasvanut, menestystä on tullut; miehet lohkonsa kakkosena ja nuorilla menestystä.  http://www.gnistan.net/ Tekojääradan taakse rakennettavat puutalot alkavat muotoutua maisemassa. Mutta voi ei! Mittasuhdetta isomman talon ja muiden talojen välillä ei voi pitää onnistuneena. Kadulle päin näyttäytyy 3-kerroksinen kulmatalo, mutta itse asiassa talon pohjakerros on neljäs. Oulunkylä-Seura moitti suunnitteluvaiheen lausunnossa talon korkeutta, ja nyt massiivista kokonaisuutta katsoen voi vain todeta, että totta mooses! Patolan kerrostaloalueella on totutttu 3-kerroksiseen talojen ilmeeseen, ja rakennus pistää ikävästi silmään paitsi muita taloja korkeampana, myös poikkeamalla väritykseltään alueen muista vaaleasävyisistä rakennuksista. Sinivihreään taittuva tummanharmaa tai goottimusta (mm. Pukinmäen massiivikerrospuutalo), joita nykyrakentamisessa suositaan ei ollut paras valinta luonnonympäristöön.Käärmekallion puhki poraamisesta tulevan marketin tieltä oli aikaisemmin kuva kotisivulla. Nyt rakennustyömaan aloitus näkyy oheisessa kuvassa. Käskynhaltijantie on melko leveä liikenneympyrän länsipuolella, mutta tilaa tullaan tarvitsemaan pikaraitiotien kääntökohdassa Norrtäljentielle/tieltä. Nähtävästi Käskynhaltijantien reunaan tullaan sijoittamaan myös pyörätie, jonka oikea reitti nykyisin menee Kisällinkujan kautta. Siellä työmaaliikenne on ehkä suurempi tapaturman uhka kuin oikaisu Käskynhaltijatien reunassa. Käskynhaltijantien reunaa ei nyt ole erityisesti osoitettu jalkakäytäväksi saati pyöräväyläksi. Pyörällä voi pysäkiltä päin ajaa laillisesti Maunulan suuntaan kunhan ei aja pysäkin edessä olevan jalkakäytävän kautta (vaan taluttaa). Tätä yleisesti rikotaan saati että ajetaan itään päin tien väärällä puolella. Siksi pysäkiltä tulevien kannattaa liikkua varovasti jättäen puhelimen räpläämisen edes muutaman hetken ajaksi.
 
Oulunkylässä kevättalvella 2016 avattava K-market on saanut nimekseen K-market Pikkupekka ja kauppiaakseen Jouni Ekholmin (41). Ekholm on alueella tuttu kauppias, sillä hän toimii nyt ja myös jatkossa K-supermarket Mustapekan kauppiaana. Kahden kaupan kauppiuus on uutta K-ryhmässä ja Ekholmin K-supermarket Mustapekan ja K-market Pikkupekan muodostama kauppaduo on ensimmäinen laatuaan.
 
Uusi kauppa mahdollistaa Pekkojen liiketoiminnan kehittämisen ja myös kasvun. K-market Pikkupekka on kooltaan 1300m2, josta myyntipinta-alaa on 700m2. Kaupan pihaan tulee peräti 45 parkkipaikkaa autoileville asiakkaille. K-market Pikkupekan tarjonta rakennetaan monipuolisemmaksi ja ajankohtaisemmaksi kuin perinteisessä lähikaupassa. Ekholmin kaupat; ensi vuonna avattava K-market Pikkupekka ja K-supermarket Mustapekka työllistävät kauppiaan arvion mukaan yhteensä noin 100 työntekijää.
 
"Tavoittelemme Pikkupekassa ylivertaista asiakastyytyväisyyttä. K-market Pikkupekasta tulee alueensa paras ja lähimarkkinansa suurin lähikauppa, joka elää vuodenaikojen sesonkien mukaan", kauppias tiedottaa.   
 
Tien eteläpuolelle kaavoituksessa sovitetaan uutta asuinrakentamista puisto- ja kallioalueelle. Toivottavasti vaihtelevat maasto-olosuhteet otetaan huomioon jo suunnittelusta lähtien eikä lähdetä räjäyttelemään asuinalueen paikkaa tasaisen kentän periaatteella. Lähitaloissa on kesän aikana ihmetelty kuinka kauan Käärmekallion rauhaa häiritsevät räjäyttelyt aina vaan jatkuvat. Samanlaista ei haluta lisää.Oulunkylän Teinintien ala-asteella uusitaan rakennuksen talotekniikkaa ja pihaa laajennetaan. Koulun kaksi keittiötä yhdistetään ja pihan kahdesta viipalerakennuksista luovutaan. Työt valmistuvat kesällä 2017. Osa opetuksesta järjestetään kunnostustöiden ajan Veräjälaakson toimipisteen pihalle siirretyissä pihapaviljongeissa. Tilanahtautta on koko pohjoisen Helsingin alueella ja toimenpiteenä on ollut mm. koulukäyntialueiden uudelleentarkastelua Pakilan-Torpparinmäen alueilla.

Uudet opetussuunnitelmat on otettu käyttöön 1.8.2016. Opetushallitus hyväksyi uudet peruskoulun opetussuunnitelman perusteet esi-, perus- ja lisäopetukseen eli kymppiluokille jo 22.12.2014. Uudet perusteet korostavat oppimisen iloa ja oppilaiden omaa aktiivista roolia. Tärkeitä ovat vuorovaikutustaidot ja yhdessä tekeminen sekä kasvaminen kestävään elämäntapaan. Tulevaisuuden haasteisiin vastataan vahvistamalla laaja-alaista osaamista.
Valtakunnallisten perusteiden pohjalta laaditaan Helsingin omaa opetussuunnitelmaa. Peruskoulut tekevät siihen pohjautuvat omat koulukohtaiset opetussuunnitelmansa. Helsingissä opetussuunnitelmaa rakennetaan Tulevaisuuden koulun periaatteilla. Oppilaita rohkaistaan keskustelemaan, kysymään ja kyseenalaistamaan. Kaikki tilat ovat oppimisympäristöjä ja teknologia sulautuu osaksi niitä. Raportti aiheesta http://www.hel.fi/static/opev/virasto/opevsivut/tk-2015.pdf 


Rautavaara 100v Festari sujui aurinkoisissa merkeissä 20-22. elokuuta

Ohjelmaa riitti Taiteiden yön Tapio Rautavaara -teema illasta ja perjantain puisto- ja ravintolaesityksistä aina lauantain 4-tuntiseen tapahtumaan, jossa Stadin Slangi oli mukana kunnioittamassa Reissumiehen elämäntyötä. Juhlien aikana kuultiin monenlaisia versioita Tapio Rautavaaran vuosien varrella esittämistä kappaleista.
Taiteiden yössä lahjakkaat paikalliset solistit pääsivät loistamaan laajan yleisön edessä ennen ihanaksi luonnehdittua Waltteri Torikkaa, jonka triolla oli hieno Rautavaara-aiheinen ohjelmisto. Jos unohdetaan livemiksaajan virheet, niin puitteet illan onnistumiseen olivat täydelliset. Lauantaina Seurahuoneen lavalla myös muistelemassa olivat Leena Rautavaara, Eero Rantala, Kari Varvikko ja Maarit Niiniluoto. Kuvagalleria juhlinnan kokonaisuudesta https://goo.gl/z8nU3E


Google Driveen on koottu kaikenlaista tietoutta Oulunkylästä, Helsingistä, yleiskaavoituksesta, luonnosta... Sivulla oikealla ylhäällä on luettelonäkymän painonappi kirjautumisen alapuolella (kirjautumista ei vaadita), listan tiedostossa ensin julkaisuvuosi, sitten dokumentin nimi. tiedostot ovat pdf-muodossa ja useimmilla selaimilla suoraan katsottavissa. Tästä Google Driveen


maunula-talon havainnekuvaOulunkylä ja positiivinen syrjintä
Kaupunginhallitus päätti 18.5. myöntää lähiörahastosta seitsemän miljoonaa euroa esikaupunkialueiden kehittämiseen. Seitsemän kaupungin virastoa oli ehdottanut yhteensä 31 hanketta ja niistä 17 hankkeelle myönnettiin määrärahat. Maunula sai tällä kertaa rahoitusta kaikkiaan kolmelle hankkeelle: Maunulan puiston peruskorjaukseen (550.000 euroa), Maunula-salin näyttämön lavarakenteisiin (140.000 euroa) ja Maunulatalon teknisten laitteiden hankintaan (400.000 euroa). Maunulan puiston peruskorjaus kohdistuu puiston itäisen osan kunnostukseen Maunulatalon rakentamisen yhteydessä. Puiston keskusaiheeksi rakennetaan kivetty tapahtuma-aukio, joka antaa Maunulatalon käyttäjille mahdollisuuden laajentaa toimintaansa puistoon. Nuorisotalon sisäänkäynnin läheisyyteen on suunniteltu koripalloaluetta. Isoa satsausta ihmetellessä on hyvä palauttaa mieleen, että liki 20 vuotta sitten kalkkiviivoille päässyt aikaisempi hanke Maunulatalosta haudattiin rahan puutteessa.

Oulunkylän  Itsenäisyyden puiston peruskorjaukseen anottiin määrärahaa, mutta sitä ei saatu. Suomen itsenäisyyden 75. juhlavuotena 1992 Itsenäisyyspuistoksi nimetty, perustettu ja juhlallisin seremonioin avattu puisto oli tarkoitus peruskorjata vuonna 2017 vietettäviä Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlia varten. Myöskään Oulunkylän nuorisotalon perusparannukseen haettua avustusta ei saatu. Niin Oulunkylän kuin Torpparinmäenkin saamia kielteisiä päätöksiä perusteltiin sillä, että kaupunginosat ovat hyvän tulotason ja korkean arvostuksen kaupunginosia ja määrärahat ovat niukat. 


Helsinkiläisten terveydentila on parempi kuin suomalaisten keskimäärin. Helsingin sisällä on kuitenkin alueellisia terveyseroja. Osassa Helsingin peruspiirejä esiintyy työkyvyttömyyttä keskimääräistä enemmän ja kuolleisuus on koko maan tasoa korkeampaa. Helsingin alueiden väliset terveyserot eivät ole kaventuneet viimeisten vuosien aikana. Pohjoisessa suurpiirissä, johon Oulunkyläkin kuuluu, korostuu hätkähdyttävä ero sairaiden Maunulan ja terveiden Oulunkylän ja Pakilan välilllä. Indeksiluvun 100 vertailuna on käytetty koko Suomen keskiarvoa. Julkaisussa käytetyissä indekseissä alueiden erilaisten ikä-ja sukupuolirakenteiden vaikutus on vakioitu pois.  Katso taulukko


KaupunkisuunnitteluvirastoVeräjämäen huvilatontit Veräjämäen alkuperäiset huvilayhdyskuntaan kuuluneet rakennukset suojellaan ja ko. tonteille osoitetaan täydennysrakentaminen huvilayhdyskunnan luonteeseen sopivalla tavalla. Kaavan valmistelija ja muita asiantuntijoita tavattavissa 8.6.2015 klo 15-18, Oulunkylän Seurahuone
Lue lisää


Helsingin kaupunkiMäkitorpan leikkipuisto peruskorjataan – suunnitelmaluonnos esillä 25.05.2015
Mäkitorpan leikkipuiston käyttäjien toivomukset alkavat vihdoin toteutua kun suunnitelmat puiston perinpohjaista uudistamista varten valmistuvat rakennusvirastossa. Puisto on vuosien saatossa kulunut eikä välineistö enää vastaa nykyvaatimuksia. Kaiken kukkuraksi vanha leikkipuistorakennus paloi vuonna 2012.
Lue lisää


Vuoden 2015 eduskuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 19.4.2015 klo 9.00 - 20.00
Eduskuntavaaliehdokkaat Helsingissä 2015

Vaaleissa voi äänestää ainoastaan siinä äänestyspaikassa, joka kotiin lähetetyssä kirjeessä mainitaan. Oulunkylässä kuitenkin Oulunkylätalon äänestyspaikka on jouduttu vaihtamaan kirjastoon, joka on samassa korttelissa. Syy tähän on Oulunkylätalon käyttökielto vesivahingon aiheuttamasta sisäilmaongelmasta johtuen. Äänestä ja vaikuta ainakin tulevan hallituksen puolueiden kokoonpanoon, vaikka oma ehdokkaasi ei olisikaan pääsemässä eduskuntaan!


Ti 28.4.2015 klo 18  Luontoilta Oulunkylän Seurahuoneella, Larin Kyöstin tie 7
Oulunkylän aluefoorumi VII aiheena on alueen viheralueiden arvokas ja mielenkiintoinen luonto:
- Vantaanjoenvarren Helsinkipuistosta ja Keskuspuistosta kansallinen kaupunkipuisto
- Luontoalueiden turvaaminen kaavoituksella
Mukana luontoasiantuntijat kaupungin ympäristökeskuksesta ja Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin –ryhmästä.
Tilaisuudessa mietitään myös, kuinka toimia alueen viheralueiden ja luontokohteiden puolesta sekä kuinka edistää kansallista kaupunkipuistoa Helsinkiin. Tilaisuuden järjestää Oulunkylä-Seura


Ajankohtaista kirjastossa: Kirjailijavieras Katri Tapola

Kirjan vuoden 2015 lukuviikolla Kirjan ja ruusun päivän kirjailijavieraana on oulunkyläläinen Katri Tapola, joka kertoo uutuuskirjastaan Härkätaistelu. Oulunkylän kirjasto 23.4.2015 klo 18:00 - 19:30 
(Tämän vuoden Kirjan ja ruusun päivän nimikkoteos Suomessa varsinaisesti on Kari Hotakaisen Kantaja, jonka saa itsellen ostamalla kirjoja 15 eurolla tuona päivänä)

Katri Tapola Oulunkylän sivulla

Koskelan palvelukeskus esittäytyy Oulunkylän kirjastossa ma 27.4. klo 13-14

Tule kuuntelemaan esittelyä uuden Koskelan palvelu-keskuksen toiminnasta. Tutustutaan palvelukeskuksen ryhmiin ja keskustellaan niiden sisällöistä. Löydä itsellesi uutta mukavaa toimintaa! Saat mukaasi palvelukeskuksen kuukausiohjelman. Tervetuloa, vapaa pääsy!

Meditaatio-illat jatkuvat ke 29.4. ja 27.5. klo 18-19.30 Oulunkylän kirjastossa

Päivät saattavat olla kiireisiä. Töissä murehditaan kotiasioita ja kotona työasioita. Tässä oravanpyörässä tulee helposti toivottua hetken rauhaa -  mahdollisuutta olla hetki itsensä kanssa täydellisessä rauhan ja harmonian tilassa. Meditaatio on meidän kaikkien käytettävissä. Opi yksinkertaisia tapoja rauhoittumiseen ja onnen tuomiseen päivittäiseen elämääsi. Kristine Savolaisen 60 minuutin meditaatio sisältää johdatuksen meditaatioprosessiin, rentoutumisen ja meditaation, jossa mukana on Aktavio Lioss™- musiikki. Maksuton sisäänpääsy. Meditaatio pidetään suomeksi.


Kevään Vaalitenttien sarja päättyi Seurahuoneella 9.4.2015
Oulunkylän aluetyö, Oulunkylä-Seura ja Oulunkyläinen - Pohjoiset esikaupungit lehti järjestivät eduskuntavaalit mielessä vaalitenttisarjan Oulunkylässä, jonka ensimmäinen tilaisuus oli 30.10.14 Oulunkylän Seurahuoneella. Vaalitenttisarja jatkui keväällä ja viimeinen tentti oli 09.4.15  

   

Yleiskaava Kaupunkisuunnitteluviraston virkamiesten käsissä

Alkuvuoden lausuntojen ja yleisön mielipiteiden esittämisen aika umpeutui 27.2. Sinä aikana mm. Oulunkylä-Seura ja monet muut lähialueen järjestöt lähettivät lausuntonsa KSV:lle. Kaavaluonnos etenee virkamieskunnassa siten että lausumia yritetään ottaa huomioon, pitäen mielessä kuitenkin kaupungin johdon määrittelemät linjaukset mm. asuinalueiden tiivistämisestä ja rakennustehokkuuden nostosta. Yleiskaavaehdotus tulee kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyyn vuonna 2015 ja on kaupunginhallituksen sekä kaupunginvaltuuston käsittelyssä vuoden 2016 aikana. 

Syksyllä kaavaluonnoksessa ollut huima metsä- ja luontoalueiden varaaminen rakentamiselle on ollut tärkeimpiä kritiikin kohteita. Oulunkyläläisiä on yritetty herätellä niin eri tilaisuuksissa ja lehdessä kuin somessakin.

Oulunkylä-Seuran lausunto yleiskaavaluonnoksesta 2015 (27.2.2015)

Aikaisemmin: Metsät uhattuna! Oulunkylä-Seura vetoaa kaupunginosamme asukkaisiin ottamaan kantaa

Myös Metsälässä ja Maunulassa ollaan oltu huolestuneita rakentamisen vaikutuksista lähiluonnon tasapainoon; lue alempaa tai Oulunkyläisestä 
Käpylässä Facebook-urbanistit hakivat kyseenalaista julkisuutta umpirakennusehdotuksillaan (ostettuine?) peukutusjoukkoineen helmikuun lopulla, mutta ainakin Käpylä-Seura haluaa säilyttää Taivaskallion alueen puistona ehdottaen rakentamista radanvarressa ja Tuusulanväylällä kohti Pasilaa, mutta huomauttaa, että suunnitelmien vaikutus liikennemääriin tulee arvioida huolellisemmin näillä alueilla, ja että Pohjois-Pasilan rakentaminen ei voi alkaa ennen Veturitien kääntämistä. 


Tapio Rautavaaran syntymästä 100 vuotta:

  • Reissumies 100-vuotta -juhlapäivää vietettiin La 7.3.2015 Oulunkylän kirjastossa; Seppeleen lasku oli muistomerkillä, Tapsan Illusion -muistokävelyt keräsivät ison joukon ihmisiä. Kuvia tapahtumista

  • 8.3.2015 Työväenopiston  teemapäivänä on paitsi työväenopiston kirjan julkaisu, myös Rautavaara-aiheista ohjelmaa 


 Helsingin Uutiset:  Oulunkylä on nykyajan Naapurilähiö


 Aluetyöntekijä Katri Laaksonen Seurahuoneelta haastaa oulunkyläläisten kokeman YKSINÄISYYDEN


Ilkka ja Vappu Taipale Inhimillinen tekijä -ohjelman haastattelussa

 

Oulunkyläläiset Ilkka ja Vappu Taipale kertoivat harvinaisessa yhteishaastattelussa elämäntehtävistään. Haastattelijana toimittaja Anne Flinkkilä. 

http://areena.yle.fi/tv/2454452 

 


Jokerimessut Oulunkylässä 4-5.2.2015

  
Raide-Jokerin linjan varteen Helsingissä suunnitellaan tiivistä asuntorakentamista. Asemakaavatyö on käynnistynyt Oulunkylässä Käskynhaltijantien länsipään ympäristössä ja Maunulassa Pirjontien ja Pirkkolantien ympäristössä. Raide-Jokerin sekä linjan varren asemakaavojen suunnitteluun oli mahdollisuus osallistua Jokerimessuilla.
 
Oulunkylän Jokerimessut olivat 4.- ja 5. helmikuuta Oulunkylän Seurahuoneella. Messuiltana oulunkyläläisiä ja maunulalaisia osallistui keskusteluun laajan suunnittelijajoukon kanssa isoista kokonaisuuksista yksittäisiin tonttikohtaisiin ratkaisuihin. Seuraavana iltana 5. helmikuuta oli avoin suunnittelutyöpaja samassa paikassa.

Jokerimessujen kuvia http://goo.gl/f0PJFA

voit katsoa ennakkomateriaalia tästä


Asukastalon kohtalo uudelleenvalmisteluun

Helsingin kaupunginhallitus päätti maanantaina yksimielisesti palauttaa asukastalojen hallinnon ja rahoituksen periaatteita koskevan ehdotuksen uuteen valmisteluun.

Päätöksen mukaan asukasosallisuuden avustusten myöntämisperiaatteista ja asukastalojen hallinnon järjestelyistä sekä sosiaali- ja terveysviraston hallinnoimien yhdeksän asukastalon organisoinnista kaupungin omana toimintana pyydetään sosiaali- ja terveyslautakunnan ja muiden asukastalojen toiminnan kannalta olennaisten lautakuntien lausunto.

http://www.hs.fi/kaupunki/a1421377565988

Maaliskuun 2015 tilannepäivitys: Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto koskien kaupunginhallituksen päättämien avustusten ja tukien myöntämisperiaatteita ja asukastalojen hallinnon järjestelyä tuo esiin nykyisten käytäntöjen jatkamisen edut (avaa pdf


Mäkitorpanpolun katusuunnitelma nähtävänä!


Kivipadontien, Kivipadonpuiston ja Risupadontien katusuunnitelmat oliat nähtävänä 28.1. asti. Jos muistutettavaa oli, siitä piti kirjallisesti ilmoittaa yleisten töiden lautakunnalle.


Erkki Tuomioja alusti keskustelua Seurahuoneella 22.1.2015


Joukkoliikennesuunnitelmat tulevat vaikuttamaan Oulunkylässäkin 


Yleiskaavasta talven kuuma peruna

Yleiskaavaluonnoksesta keskusteltiin tammikuun tapahtumissa Laiturilla. Kaupunkikaavaan voit tutustua myös näyttelyssä ja kaavoittajien kanssa keskustellen. Hetki kriitikkona -tapahtumat olivat Laiturilla kello 17–20 seuraavasti:
::: maanantai 19.1. Kantakaupunki ja eteläinen Helsinki
::: keskiviikko 21.1. Itäinen Helsinki (Itäväylän suunnan kaupunginosat)
::: maanantai 26.1. Keskinen ja pohjoinen Helsinki (Tuusulanväylän ja Lahdenväylän suunnan kaupunginosat)
::: torstai 29.1. Läntinen Helsinki (Turunväylän, Vihdintien ja Hämeenlinnanväylän suunnan kaupunginosat)
Tapahtumissa keskitytään eri päivinä eri alueisiin, mutta kaikista alueista ja aiheista voi tulla keskustelemaan itselleen sopivana päivänä. Lisäksi yleiskaavoittajat päivystävät Laiturilla ma–to klo 15–18 seuraavasti: 12.1.- 15.1.2015, 2.2.–5.2.2015 ja 9.2.–12.2.2015

>> Joukko kaupunkisuunnitteluaktiiveja provoaa Helsinkiin tuntuvasti tiiviimpää rakentamista "palvelujen kannattavuuden" eli kivijalkayritysten oletetun vetovoiman varjolla. Urban Helsinki -ryhmän varjoyleiskaava sovittaa kaupunkiin tulevina vuosikymmeninä miljoona uutta asukasta, yli 200 tuhatta enemmän kuin virallisissa suunnitelmissa. Ogelin Veräjämäen metsää ei ole tajuttu täyttää kuten kaupunkisuunnittelija on tehnyt, mutta viheralueet ovat kaventuneet tai poistuneet mm. Metsälästä, Pohjois-Pasilasta, pääteiden varsilta ym. Liekö tämä ryhmän julkisuustemppu, joka saa kaupungin keksimät luonnon nakertamiset vaikuttamaan maailman pelastamiselta... Katso shokeeraava kartta Oulunkylästä ja sen lähialueilta!

>> Toinen, maltillinen ryhmä arkkitehteja, Entä jos, Helsinki?,  kyseenalaistaa Helsingin liikennesuunnitelmat, jotka meluhaitoilla ja ruuhkaisuudella pilaavat elämänlaatua. Visioissa pitkiäkin matka-aikoja (pendelöintiä) voitaisiin hyödyntää mobiiliin työntekoon kun ei olisi tarvetta istua ratin takana ruuhkassa stressaamassa. Pisararata erilaisine variaatioineen ja lisäyhteyksineen maan alla putkissa vapauttaisi paljon maanpäällistä tilaa mitä tahansa sinne sitten keksitään suunnitella, ja esimerkiksi Pasilasta tulisi miljoonan ihmisen urbaani keskittymä. Katso Entä jos, Helsinki? -video 16 min. https://vimeo.com/107792512

Helka ry:n 25.9.14 yleiskaava-seminaarissa pidetystä Entä jos, Helsinki? esityksestä editoitu video. Siinä on esitetty paljon havainnekuvia ja perusteluja, jotka edellisestä elokuvasta jäi pois: https://vimeo.com/108205285


Helsingin kaupungin omista asukastaloista on ilmestynyt raportti

Helsingin kaupungin ylläpitämistä asukastaloista on ilmestynyt raportti "Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston asukastalotyö 2014 - Henkilöstön ja käyttäjien näkemys". Raportin aineisto koottiin asukastalojen työntekijöiltä kahden kehittämispäivän aikana 1.4.2014 ja 15.4.2014 sekä käyttäjäkyselyllä asukastaloissa käyviltä yksityishenkilöiltä ja yhteisötoimijoilta 28.4.2014 - 14.5.2014.Yhteisöihin kohdentuva sosiaalialan työ on Helsingin kaupungin asukastalojen toiminnan erityisyys, jota kyselyssä korostettiin. 

Raportissa mainitaan, että Asukastalojen kautta tehtävällä sosiaalialan työllä vähennetään sosiaalisia ongelmia sekä vahvistetaan hyvinvointia, yhteisöjen toimivuutta ja ihmisten toimintamahdollistuksia heidän omassa elinympäristössään. Asukastaloissa työskentelevien havaintojen mukaan lähi- ja palveluohjauksen merkitys on kasvanut palvelujärjestelmien laajetessa ja eriytyessä sekä hakuväylien digitalisoituessa. Asukastaloista palveluja hakevat henkilöt tarvitsevat yhä useammin henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa palveluista sekä niiden saamisen ehdoista.

Sosiaali- ja terveyslautakunta on edellyttänyt päätöksessään 21.1.2014, että sosiaali- ja terveysvirasto kuulee asian valmistelussa asukastalojen työntekijöitä ja käyttäjiä. Sosiaali- ja terveysviraston tulee myös selvittää vaihtoehto asukastilojen säilyttämiseksi omana toimintanaan sekä selventää päättävälle taholle ne perusteet, jotka puoltavat asukastalojen säilyttämistä kaupungin omana toimintana.

Asukastalot-2014-raportti.pdf


 Ajankohtaista Oulunkylän lähialueilla


Saunabaarin Otto-automaatti siirtyi historiaan
 
Saunabaarin seinässä oleva Otto-automaatti lopetettin torstaina 6.8.2015. Asiasta kertoi tiedoteteippi Ottoautomaatin yläpuolella. Lähin automaatti löytyy Maunulan keskustasta, S-marketin rakennuksesta. Harmi kyllä Saunabaarin seinästä ei löydy tätä tietoa!

Automaatilla oli erityinen merkitys Maunulan historiassa vuosisadan vaihteen aikana ja sen jälkeen. 90- luvun puolivälin  laman jälkeen Maunulan palvelut alkoivat taantua kun Metsäpurontien kaupat ja pankit sulkivat ovensa. Punaporvarien romahdus vei Elannon myymälät myös Vanhasta Maunulasta ja Työväen Säästöpankki ajautui konkurssiin. KOP ja SYP yhdistyivät ja muuttuivat Meritaksi. Keväällä 1998 Meritan konttori muutti Mäkelänkadulle. Kukkurakauppa oli lopettanut vähän aikaisemmin, samoin mm. perinteinen lihakauppa 90-luvun laman aikana. Ikääntyvä ja työttömäksi joutunut väestö heikensi entisestään kauppapalvelujen edellytyksiä. Kun rahaa nostettiin muualta kuin tutusta pankista, ne käytettiinkin pääosin muualla. Suursuon ostarin maine levottomana ja turvattomana paikkana heikensi koko kaupunginosan mainetta. Ostarin palvelutkin olivat yksipuolistuneet, ja sittemmin kapakoituminen kärjisti vastakkainasettelua. Moni maunulalainen asetti ostarin vuosia kestäneelle henkilökohtaiselle boikottilistalle.

Kaupunginosayhdistysten Maunula-seuran ja Maunulan asukasyhdistyksen piirissä koettiin suurta huolta palvelujen rapautumisesta, eikä kaupunkiinkaan luotettu kun se oli pettänyt asukkaat perumalla pitkään suunnitellun monitoimitalon rakentamisen. 

Helmikuusssa 1999 automaattiasiasta keskusteltiin yleisötilaisuudessa. Kevään aikana Asukasyhdistys keräsi yli 3200 nimeä 3-vuotiseen nostositoumukseen. Stig Mattson vastasi Maunula-seurassa Otto-automaatin hankkimisprojektista neuvotellen eri osapuolten kanssa. Arkkitehti Ritva Sario laati asennuspiirustukset ja kartoitti automaatin paikan Saunabaarin sisäänkäynnin viereen. Automaatti vihittiin 29.8.2000 ja ensimmäisen noston teki Ritva Toivonen SPR:n Maunulan osastosta. 

Maunulan sivulla paitsi julkaistiin ensimmäistä käyttäjistä kuva, jota näytettiin usein seminaarikalvoilla, myös seurantatilasto käyttäjämääristä vuosina 2000-2004 ja sen yhteydessä muistutus: Käytä Saunabaarin ottoautomaattia!!! Kaikki voivat tässä asiassa tehdä hyviä tekoja Maunulan puolesta. Jokainen Saunabaarin ottoautomaatissa tehty nosto lisää Maunulan elinvoimaa ja edistää palvelujen pysyvyyttä tai kasvua alueella. JOKAINEN NOSTO ON MYÖS EKOLOGINEN KANNANOTTO, koska palvelujen säilyminen vähentää liikennettä ja edistää erityisesti vanhusväestön hyvinvointia.
 
Tapaus ottoautomaatti lisäsi alueen osapuolten uskoa siihen, että muitakin vaikeita ongelmia voidaan ratkaista samankaltaisella prosessilla. Tältä pohjalta on taisteltu bussilinjojen säilyttämisen puolesta, saatu aikaan Maunulan uuden keskustan suunnitelma ja monitoimitalo, osallituttu kaavoitukseen ja Jokerilinjan suunnitteluun, tehty asuntoyhtiöiden yhteistyöprojekti putkiremonteista ja luotu Maunulan tietoyhteiskuntaprojektista valtakunnallinen malli edullisista valokuituyhteyksistä.
Nykyinen käteisen nosto kaupan kassalta ja korttien käyttö on tietenkin vähentänyt käteisrahaa eikä nostoautomaatti enää ole niin merkittävä asia. Jokerilinjan varrella Suursuolla olevalle automaatille on ainakin vielä lähivuosina tarvetta.


Maunulan vanha ostari on likipitäen murustettu toukokuun lopussa. Kustannukset maksaa helsinkiläinen veronmaksaja kun ostarin kauppiaat ja kapakoitsija löivät tietoisesti laimin purkausvelvotteensa tontin vuokra-ajan umpeuduttua. Haastatteluissa on kovasti valiteltu kuinka laittomat valtaajat olivat tunkeutuneet rakennukseen aiheuttaen siellä tuhoa! Rakennukseen oli jätetty vuokralaisten toimesta mm. vanhoja kylmälaitteita ja kopiokone, jotka trukkien käsittelyn jälkeen viimeistään olivat käyttökelvotonta ongelmajätettä. Kuvasarja aiheesta
 
Työjärjestyksessä seuraavassa vaiheessa tehdään kaapelointityö Pakilantien ali, jatkaen tien kunnostuksella 10/2015 saakka, samoin on perustettu pohjaa monitoimitalolle.


Metsälässä kapenevat viheralueet ja Pirttipolunpuiston mahdollinen kaavoitus asumiselle herättävät huolta


Linja 62 lakkautetaan 2016

Helsingin seudun liikenne (HSL) jatkaa Helsingin keskustan ja esikaupunkialueiden välisten bussiyhteyksien karsimista. Metsälä ja osa Maunulaa ovat menettämässä suoran joukkoliikenneyhteyden keskustaan, kun linja 62 aiotaan lakkauttaa Länsimetron liikennöinnin alkaessa 2016. Asukkaat ovat vastustaneet linjan 62 lakkauttamissuunnitelmaa ja ihmettelevät miten länsimetrolla olisi mitään tekemistä Maunulan ja Rautatientorin välisen bussiyhteyden kanssa. Heikennys on epäreilu maksavia asiakkaita kohtaan.
 
HSL ilmoittaa arvoikseen yhteistyön, ympäristövastuun, asiakaslähtöisyyden ja jatkuvan kehittymisen. Käytäntö osoittaa vallan muuta kun päätöksenteko karkaa entistä isompiin ympyröihin, joissa ei nähdä metsää eikä puita.


 Ajankohtaista Helsingissä


Koulujen lukuvuoden 2016–2017 tiedot päivitetty joulukuussa Kaupungin sivulla

Peruskoulujen lukuvuoden 2016–2017 kouluun ilmoittautumiseen, toisluokkalaisten valintoihin ja 7. luokalle siirtymiseen liittyvät opassivustot on nyt päivitetty. Ajantasaiset tiedot tärkeistä päivämääristä, lomista, kieliopinnoista ja painotetun opetuksen tarjonnasta sekä iltapäivätoimintaan hakemisesta löytyvät osoitteista:
    edu.hel.fi/tervetuloakouluun
    edu.hel.fi/toisluokkalaisenopas
    edu.hel.fi/kuudesluokkalaisenopas
    hel.fi/iltapaivatoiminta

Iltapäivätoiminnan alueelliset esitteet päivitetään koulujen sivuille tammikuussa. Haku koulujen ja leikkipuistojen iltapäivätoimintaan alkaa 27. tammikuuta.

Helsingin työväenopisto siirtyy kurssimaksujen laskutuksessa paperilaskuista verkkomaksamiseen

Asiakas saa noin viikkoa ennen kurssin alkua sähköpostiinsa suoramaksulinkin, jonka avulla lasku maksetaan verkkopankin kautta.
Maksulinkki on aktiivinen noin kahden viikon ajan ja se näkyy myös ilmonetiin kirjautuneen opiskelijan omissa tiedoissa.
Asiakas, jolla ei ole sähköpostiosoitetta, saa laskun postitse kotiin.


Kylpyhuoneet saa remontoida ilman rakennuslupaaKatso poikkeukset


  Muuta ajankohtaista

Suomalaisyritys aloitti turvapaikanhakijoiden työnvälityksen
Yksityishenkilöt voivat vastedes vaivattomalla tavalla tarjota pakolaisille töitä, jos Suomen Palkkalaskenta -yrityksen tuore verkkopalvelu palkkaapakolainen.fi onnistuu löytämään työtä tarjoavia ja sitä etsiviä. Työ- ja elinkeinoministeriöllä ei ole mitään sitä vastaan, että pakolaisia palkataan suoraan netistä. Lakia pitää kuitenkin noudattaa.

Suomen Palkkalaskenta toimii jo netissä palkkaus.fi -sivustolla. Sivuston idea on, että työtä tarjoava maksaa palvelumaksun, joka on neljästä kymmeneen euroa. Työnhakija saa ilmoittautua mukaan ilmaiseksi. Sivustolla oleva automatiikka laskee valmiiksi verojen osuuden esim. työn tekijälle 500 euroksi sovitun keikan hinnasta ja hoitaa maksut osapuolille. Sivusto esittää työstä myös mahdollisen kotitalousvähennyksen summan. Ammattityöstä sivustolla on työehtosopimusten mukaiset hinnat esillä, ja näin reiluus toteutuu molemmin puolin, eikä työntekijä ajaudu pimeille työmarkkinoille.

Suomen Palkkalaskennan toimitusjohtaja Janne Isosävi sanoo, että pakolaisten palkkaussivusto on kehitetty suoraan tältä pohjalta. Esimerkkejä ei ole haettu ulkomailta, vaikka niitä siellä onkin.

– Haluttiin jotain edes tehdä mieluummin kuin olla tekemättä. Toivotaan, että saadaan myös palautetta, Isosävi sanoo.

Vielä ensimmäistäkään turvapaikanhakijaa ei ole työllistetty. Käynnissä on ennakkorekisteröintivaihe, jonka aikana sivusto odottaa suomalaisten yritysten ja yksityishenkilöiden ilmoittautuvan työn tarjoajiksi.

Suomeen saapuneille pakolaisille sivusto on tarjolla myös englanniksi. Sivustolla pakolainen voi avata oman profiilin ja kertoa osaamisestaan. Turvapaikkaa hakevalla, jolla on voimassa oleva matkustusasiakirja, on oikeus tehdä työtä, kun hakemuksen jättämisestä on kulunut kolme kuukautta. Työministeriössä on huomattu, että varsinkin yksityishenkilöiden palkkaamisen esteenä on monimutkainen byrokratia. Työtä tarjoavat yritykset ottavat juuri tämän hankalan byrokratian maksua vastaan hoitaakseen.

– Juridisesti me olemme tilitoimisto. Aina, kun meidän kautta maksetaan palkkaa, otamme siitä pienen palkkion, Suomen Palkkalaskennan toimitusjohtaja Janne Isosävi sanoo.

Jos kiinnoistuit tai haluat levittää tietoa eteenpäin: www.palkkaapakolainen.fi